BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur’luya İşsizlik Sigortası / Arif Temir - MuhasebeTR

Bağ-Kur’luya İşsizlik Sigortası / Arif Temir

Bağ-Kur’lulara işsizlik sigortası uygulamasını getirecek tasarı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak 09.02.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tasarı ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlarla ilgili “Esnaf Ahilik Sandığı” kuruluyor. Tasarının ayrıntılarını açıklayalım. 

Ahilik Sandığı'na prim yatırılacak 

Ahilik Sandığı'na sigortalılık zorunlu olacak. Mevcut faaliyette bulunanlar kanunun yürürlük (ön görülen yürürlük tarihi 01.07.2017), daha sonra faaliyette bulunanlar ise faaliyette bulunma tarihinden itibaren sandığın sigortalısı sayılacak. 

Sigortalıların prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 oranında prim kesintisi yapılacak. Ayrıca  yüzde 1 oranında da devlet payı olarak prim alınacak. 

Asgari ücretten prim ödemek isteyenler  35.55 TL,  sigorta primine esas  tavandan ödemek isteyenlerde  266.62 TL aylık prim ödeyecek. 

Sigortalıdan ve Devletten kesilen esnaf ahilik sandığı primleri iade edilmeyecek. Sigortalılarca ödenen primler kazancın tespitinde gider olarak yazılabilecek. 

İşsizlik parasına hak kazanma şartları 

Esnaf Ahilik Sandığından işsizlik parasına hak kazanabilmek için sigortalıların; 

*İflas istemiyle mahkemeye başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığı sona ermiş olması, 

*Prim ödeme koşullarını yerine getirmiş olunması, 

*Sigortalılığının sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde iş kurumuna  doğrudan veya elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunu  kaydettirmesi, 

*Prim borçlarının bulunmaması, durumunda ödeneğe/işsizlik parasına hak kazanırlar. 

Ayrıca sigortalılığın sona ermesinde  en fazla 90 günlük süreye ilişkin pim borcu olanlar, diğer şartları sağlamaları ve prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla  işsizlik parasından faydalandırılacak. 

İşsizlik parasına hak kazanma süreleri 

Sigortalılığın sona ermesinden önce son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içerisi nde; 

*720 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 

*900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 

*1080 gün prim ödemiş olanlara 300 gün, 

Süre ile Esnaf Ahilik Sandığı'ndan işsizlik parası/ödeneği ödenecek. 

İşsizlik parası başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak. Her ayın beşinde sigortalının kendisine ödenecek. 

Hileli iflas 

Tasarıya göre hileli iflas eden veya işyerini usul ve füruuna muvazaalı olarak üçüncü şahıslara devredenler ile sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Ancak ölen sigortalılara yapılmış  ödemeler geri istenmeyecek. 

 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 21.02.2017)

GÜNDEM