BASINDAN YAZILAR
54 Ay Prim Teşviki 30 Bin TL Destek / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

54 Ay Prim Teşviki 30 Bin TL Destek / Ahmet Metin Aysoy

 İşe girmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğinizi kanıtlayan bir belgeye sahip olduğunuzu ve bu belgeyle işe alındığınız takdirde işvereninize 54 ay sigorta prim teşviki de sağlandığını farz edin. İşe alınma şansınız haliyle  yüksek olur. Ya da  bu belgeyi çalışanlarına aldıran  işverenlere 30 bin TL' ye kadar destek verildiğini kabul edelim. Üstelik bu belgenin alınması için ödenmesi gereken sınav ve benzeri belge masrafını da Devlet karşılamış olsun. Evet. Bu yazımızda, çalışanlara ve işverenlere bahsettiğimiz imkanları sağlayacak mesleki yeterlilik belgesinden söz edeceğiz.

 İşte detaylar;

A-Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin yapacağı görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlayan belgedir.

B- 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle; a. 1) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle, a. 2) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle, sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanır.

C- 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle; b. 1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle, b. 2) Mesleki yeterlik belgesi sahibi olup mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle, sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanır.

 D- Bu teşvikten yararlanılacak mesleki yeterlilik belgesine sahip bireylerin işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekmektedir.

E- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır.

F- Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olmayan mesleklerde ise mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazananların sınav ücreti (Avrupa Birliği) hibe fonundan karşılanmaktadır.

G- Çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi aldıran işverenler, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) genel destek programlarından  faydalanarak, mesleki yeterlilik belgesi başına 2.500 TL’yi geçmemek üzere 30.000 TL (üst limit) destek alabilirler.

Mesleki yeterlilik belgesinin yukarda bahsettiğimiz avantajlarının yanı sıra üretimde verimliliğin  ve işverenlerin rekabet gücünün artmasına da katkı da bulunacağı açıktır.

Kaynak: Mesleki yeterlilik belgesi için www.myk.gov.tr, belge desteği için www.kosgeb.gov.tr

4447 sayılı Kanun ek 3. madde, geçici 10. Madde, 5554 sayılı Kanun 2.madde.

(Kaynak: Star Gazetesi | 14.02.2017)

GÜNDEM