BASINDAN YAZILAR
İşverene Çalışan Başına 666,60 Lira Destek / Arif Temir - MuhasebeTR

İşverene Çalışan Başına 666,60 Lira Destek / Arif Temir

 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işverene işe aldığı çalışan başına 666,60 lira  destek geldi. Bunun ayrıntılarını açıklayalım. 

Desteğin şartları 

Destekten yararlanabilmek için işe alınacak olanın; 

· 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınmış olmaları, 

· İş kurumuna  kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları; 

· İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, 

· 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları, gerekmektedir. 

Destek süresi ve uygulaması 

31.12.2017 tarihine kadar işe alınan yukarıda belirtilen şartları taşıyan her bir sigortalı için destek verilecek.  Destek, sigortalının gün sayısına göre her gün için 22,22 lira olacak. Bir sigortalı aylık 30 gün çalışmışsa destek 30 gün üzerinden hesap edilecek. Buna göre 30 günlük destek miktarı 666,60 lira olacak. Bu tutar  işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak.   

Destek hangi şartlarda kesilecek 

·İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, 

·Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, 

·Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, 

·Bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

· Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması, 

 Durumlarında destek kesilecek. 

Borcunu yapılandırana destek var 

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece destekten yararlanacak. 

Destekten kimler yararlanamayacak 

·Kamu idarelerine ait işyerleri, 

·5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 

·2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri kapsamında olanlar, 

·4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,   

·Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar, 

Destekten yararlanamayacak. 

Ayrıca bu destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 10.02.2017)

GÜNDEM