BASINDAN YAZILAR
Çalışanlara Parasız Eğitim Verilecek / Arif Temir - MuhasebeTR

Çalışanlara Parasız Eğitim Verilecek / Arif Temir

 Okuyucularımdan son zamanlarda patronların iş sağlığı ve güvenliği eğitim süresi ücretini kesecekleri yönünde mesajlar aldım. Okuyucuların eğitimde geçen sürenin ücretlerinden düşürüleceğini belirtiyorlar. Hemen belirtelim. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri parasız olarak verilecek ve ücretlerden kesinti yapılamayacak. Konuyu ayrıntılarıyla açıklayalım. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin genel, sağlık ve teknik konular olmak üzere üç ana başlıkta verilmesi gerekiyor. 


Eğitimi kim verecek?  

-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 

-İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, 

-İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, Eğiticilerin eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilecek 


Eğitim kaç saat verilecek? 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; 

-Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 

-Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 

-Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat 

Olmak üzere her çalışan için verilecek. 


Eğitim her yıl yapılacak mı? 

 Eğitimlerin; 

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, 

-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, 

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa, 

Verilmesi gerekiyor. Ancak  değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak düzenli aralıklarla eğitim tekrarlanacak. 


Çalışma süresinden sayılacak mı? 

Eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. Örneğin bir işyerinde haftada 45 saat çalışılıyorsa, 45 saatin  5 saatinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işçilere veriliyorsa, işçilerin eğitimde geçen  haftalık 5 saatlik sürenin  ücreti aynen ödenecek. Ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. 


Masrafını kim karşılayacak? 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılmayacak. Eğitim için işveren yapmış olduğu harcamaları eğitime katılan işçilerden/çalışanlardan isteyemeyecek. Çalışanların ücretlerinden kesinti yapılamayacak. 


Eğitim vermeyene ceza var mı? 

Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverenlere eğitim vermediği  işçi başına 2017 yılında 547 lira para cezası uygulanacak. Örneğin 10 işçi çalıştıran bir işyerinde işçilere eğitim vermeyen işverene 5.470 lira para cezası uygulanacak.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 31.01.2017)

GÜNDEM