BASINDAN YAZILAR
Fırlama Dolar Zor Durumda Bırakma Beni…. / Vedat İlki - MuhasebeTR

Fırlama Dolar Zor Durumda Bırakma Beni…. / Vedat İlki

 Doların ateşi düşmüyor,hızla tırmanmaya devam ediyor.Bu ateşi düşürmek şu anda ekonomistleri de aştı.

Sanayici,işveren,işçi ve vatandaş tarafında  meraklı gözlerle dolar ateşi bekleyişi sürüyor.(Ekim ayından bu yana)

Bunun yanında Merkez Bankasının dolar artışı karşısında  yaptırımları da ne olacak beklentiler sürüyor.

Vatandaş elindeki doları ülke ekonomisi uğruna bozdurmasına rağmen bu ateş sönmüyorsa,körükleyenlerde kanımca mali mevzuat içinde cezalandırılmalı(MASAK tarafından).


Dolar artışıyla gelirini katlayanlara  menkul sermaye iradi olarak ek vergilendirme gelmelidir.

2017 Yılı Asgari ücretli için net 1404 Lira açıklandığında 1 yıl boyunca sabitlenmişti.

Bu sabitlenmeyle birlikte işverenler işçilik maliyetlerini de yaparak,teşviklerden düşülerek yeni maliyetler bulundu.

2017 Yılı borçlu işverenlerin yapılandırma taksitleri,cari dönem ödemeleri de ödenecektir.

Prim ertelemesi de yasallaşırsa 9 ay erteleme gündeme gelecek.


Dolardaki artışla birlikte sanayicinin ithalat yoluyla imalat yapması sonra bunu iç piyasa da yada ürün yoluyla ihracata sunarken rakipleri karşısında pazardaki durumunu da görmek istiyor.

Tüketiciler ise dövize endeksli artan maliyetler karşısında ürünlerdeki fiyat artışları reel ele geçen gelirle karşılamazsa yeni tüketici kredisi ,kredi kartı borç faizleriyle sarmal olacaktır.


İşverenler üretim hatlarını kısması halinde işçi çıkarmaları,iflaslar gündeme gelebilir.

4447 sayılı Kanuna göre  İşsizlik parası ödemeleri,Ücret Garanti Fonu,Kısa Çalışma Ödenekleri gibi fonlardaki çıkışlar ekonominin dolara karşısında aldığı yenilgiyi , gözler önüne serecektir.


Kısaca bu dönem ateş çemberinde geçilecek gibi görünüyor.

a.)Ücretlilerin 2017 yılı zamları düşük tutulacak,

b.)İstihdam da daralma,

c.)Girdi Maliyetleriyle birlikte fiyatlarda artış,

ç.)TL olan güvensizlik,

d.)Emlak piyasasında azalma,

e.)Bankaların kredi kısıtlaması

f.)Emeklilerin eriyen maaşları,

g.)Kamu maliyesinde azalış ve yeni yapılandırmalar,

h.)İcra dosyalarında artış,

ı.)Bankaların yapılandırmalara yanaşmaması,

i.)Kurumsal işyerlerinde yatırımların düşmesi,

j.)Kıdem Tazminat konusunda işçilerin talepleri artacaktır.

g.)İkale türü çıkışlar,

h.)İşe iade yerine uzlaşma teklifleri gibi…

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DOLARA ENDEKSLİ OLMASADA ERİMEYE DEVAM EDECEK Mİ…..

2017 YILI

ORT DOLAR

NET ASGARİ ÜCRET KARŞILIĞI

 

1404,00 TL.(AGİ DAHİL)

02.01.2017

3,53 TL.

397,73 $

06.01.2017

3,61 TL.

388,92 $

09.01.2017

3,70 TL.

379,46 $

10.01.2017

3,75 TL.

374,40 $

11.01.2017

3,85 TL.

364,68 $

 

Yukarıdaki tablo erimeye devam ederse başta Türk-İş olmak üzere bir çok sendika yöneticisi bu enkazın altında kalır.

Toplu sözleşmelerde uyuşmazlıklar ortaya çıkar.

Bağıtlanmış toplu iş sözleşmelerinde alım gücünde daralmadan dolayı fark ücretler işçiler tarafından  gündeme gelir.

Konuya bundan sonra ekonomiden sorumlular devreye girmeli,kötü senaryoları ortadan kaldıracak planlamalar yapılmalıdır.

Özellikle kamu maliyesi güçlü olması için kamu gelirlerini artıran ve tahsilatta önemli yeri olan vergi,sigorta primi gelirleri tahsilatları ay be ay izlenmelidir.

Olası 4 TL yada 5 TL tablosu karşında Asgari Ücretli Aşağıdaki Tablo ile karşı karşıya kalması halinde,diğer ücretliler de ciddi anlamda krizleri kapıda karşılar.

2017 YILI

ORT DOLAR

NET ASGARİ ÜCRET KARŞILIĞI

 

1404,00 TL.(AGİ DAHİL)

 

4,00 TL

351,00 $

 

5,00 TL

280,80 $

 

Bundan sonra  artık bu konuda karamsar tablolar yerine iyimser tablo görme adına gereken adımlar umarım atılır.

 

(Kaynak: Ali Tezel | 12.01.2017)

GÜNDEM