BASINDAN YAZILAR
Üst Dereceli Kadrolara Atanan Memurun Derecesi Nasıl Değişir? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Üst Dereceli Kadrolara Atanan Memurun Derecesi Nasıl Değişir? / Şevket Tezel

 Okurum Serkan P. Bey soruyor: "Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürü olarak görev yapmaktayım, ne kadar araştırsam da kendim cevabını bulamadığım bir konuda uzman görüşüne ihtiyacım olduğundan size bu mesajı yazdım. Memurun birinci derece kadroya atanması ne anlama gelir, maaş derece kademesini 1/1 e yükseltir mi? Ben 3/2 derecede görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna geçtim; Derece kademe ilerlemesi ile ilgili kayıtta  “kadro tahsisi-görevde yükselme” ibaresi eklendi. Bu tarihten sonra 3/2  ‘den doğrudan 1/1 ‘e geçilir mi yoksa yine 3/2 ‘den devam mı edilir bu konuda bilgi verirseniz sevinirim"

Memurların üç ayrı dereceleri vardır. Kavram kargaşası da bu derece ve kademelerin ayırt edilmemesinden kaynaklanır. Kazanılmış hak aylık derecesi, emekliliğe esas derece ve kadro derecesi

Kazanılmış hak aylık derecesi

Memurların öğrenim derecesi, unvan ve sınıfa göre belirlenen memuriyete giriş derecelerine göre artan bu derece kıdeme göre yıllar içinde artar, disiplin uyumundan dolayı 8 yılda bir kademe artışı, 1978 yılında başlayıp artık gelenekselleşen bir defaya mahsus 1 derece artışı bu derece ve kademeyi belirler. Memurlar normalde bu derecelerine göre aylık ve diğer özlük haklarından faydalanırlar.

Teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukatlık hizmetleri, gazetecilik gibi sınıflarda görev yapan kamu personelinden özle sektörde de ayını işi yapmış olanların özel sektörde geçen sürelerinin dörtte üçü ile öğretmenlerin özel sektörde geçen öğretmenlik sürelerinin üçte ikisi de bu derece üzerinde pozitif etkendir.

Emekliliğe Esas Derece

Kazanılmış hak aylık derecesine benzemekle birlikte farkı özel sektörde geçen veya kamu işçiliğinde geçen sürelerin olduğu gibi eklenmesiyle elde edilen derecedir. Emekli aylığına etkisi kazanılmış hak aylık derecesine göre daha azdır. 

Kadro Derecesi

Memurlar hep bir kadroda çalışırlar, açık pozisyonda memur olmaz. İşte o kadroların da bir derecesi olur. Memurun işgal ettiği kadronun derecesine kadro derecesi denir. 3.üncü derece müktesebi olan biri memur 1.derece bir kadroya atandığında 1.derecenin karşılığı aylık unsurlarından yararlanır. Kendi kazanılmış hak aylık derecesi de her yıl kademe kademe artırılsa da memur hakları bakımından artık bu artışlardan etkilenmez. Ancak yararlanmakta olduğu kadro derecesinin aylık hakları da müktesebi sayılmaz. O kadroda bulunduğu sürece faydalanır.

İşte bu okurum da şube müdürlüğünde devam ettiği sürece şube müdürünün 1/1 derece ve kademesine varıncaya kadar ki normal olarak beş yıl geçmesi gerekir. Beş yıl sonra kazanılmış hak derecesi de şube müdürü kadrosundaki 1/1 derece ve kademesine ulaşmış, farklılık giderilmiş olacaktır. Beş yıl boyunca maaşını 1/1 derece ve kademeden alacak ve buna mukabil kazanılmış hak aylık derecesi de her yıl 3/2, 3/3, 2/1, 2/2, 2/3, 1/1 biçiminde yükselmeye devam edecektir.

Kadro derecesinin en önemli fonksiyonu yeşil pasaport hakkındadır. 1-2-3.derece kadrolara atanan memurlara ancak yeşil pasaport verilir. 

(Kaynak: Ali Tezel | 11.01.2017)

GÜNDEM