BASINDAN YAZILAR
Çalışanın Vergi Yükü 2017 Yılında Artmaya Devam Edecek - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışanın Vergi Yükü 2017 Yılında Artmaya Devam Edecek - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu / Şevket Tezel

 2016 ve 2017 yılında uygulanacak katsayılar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile belirlenmiş bulunuyor. Ancak bu katsayıya etki edecek enflasyon oranı da önemli. Zira Hükümet vaat edilen enflasyona göre altta kalacak katsayıları izleyen artış döneminde telafi etmeyi de üstleneceğini yine aynı Kurul kararında kabul etmiş durumda.

Yeni Katsayılar

2016 yılı Temmuz – Aralık dönemi enflasyon rakamlarının netleşmesi ve yüzde 5’in altında kalması sebebiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile verilen yüzde 3 oranında artırılarak yeniden belirlendi. Buna göre 2017 yılı Ocak Haziran döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,096058; taban aylık katsayısı 1,503595; yan ödeme katsayısı 0,030462 olarak kesinleşmiş oldu. 

İşin Vergi Yönü

Memurun, hatta tüm ücretlilerin alacaklarını bu katsayılar veya ücretleri belirlemiyor. Bir de işin vergi boyutu bulunuyor.

Çalışanlardan gelir vergileri kümülatif ücret veya aylık dilimlerine göre alınıyor. İşte bu dilimleri oluşturan limitler verilen zamlara göre daha yavaş artırılınca her yıl biraz daha fazla tutarda vergiye tabi olunuyor. Zira daha erken %20'lik, %27'lik hatta kimi çalışanlar için %35'lik gelir vergisine tabi olunuyor.

İşte ülkemizde de gelir vergisi dilimleri olması gerektiği kadar değil daha fazla vergi tahsil etme amacına matuf olarak artırılıyor. Nitekim 2017 yılında da yüzde 15'lik en düşük vergi oranına tabi olacak ücret tutarı 12600 TL'den 13000 TL'ye yükselmiş bulunuyor. Bu yükselişin en az katsayılardaki yükseliş kadar olması durumunda vergi-brüt oranı korunmuş olurdu. Oysa yıllardan beri vergi dilimleri katsayı artışlarına göre daha az oranda artırılarak memurun ve diğer çalışanların aldıkları maaşa göre ödedikleri vergi tutarı her yıl biraz daha fazla artıyor.

Örneğin aşağıda 2005 yılından beri memur maaş katsayıları ile vergi dilim limitlerinde yapılan artışları gösterdik.

 

 

Yıllar

Ocak Ayı Memur Maaş Katsayı-ları

 

Vergi Dilimleri

 

2005'teki 20.000 TL'nin maaş katsayı-larıyla artmış hali

Artan brüt ücrete göre vergi

Verginin brüte oranı

Artış oranı (%)

15%

Artış oranı (%)

20%

Artış oranı (%)

27%

Artış oranı (%)

2005

0,0401

 

6.600

 

8.400

 

15.000

 

20.000

 

 

2006

0,04265

6,36

7.000

6,06

11.000

30,95

22.000

46,67

21.272

4.133,39

0,1943

2007

0,046985

10,16

7.500

7,14

11.500

4,55

24.000

9,09

23.434

4.622,16

0,1972

2008

0,049486

5,32

7.800

4,00

12.000

4,35

24.900

3,75

24.681

4.887,95

0,1980

2009

0,053505

8,12

8.700

11,54

13.300

10,83

28.000

12,45

26.686

5.230,16

0,1960

2010

0,057383

7,25

8.800

1,15

13.200

-0,75

28.000

0,00

28.620

5.747,39

0,2008

2011

0,061954

7,97

9.400

6,82

13.600

3,03

30.000

7,14

30.900

6.262,93

0,2027

2012

0,066187

6,83

10.000

6,38

15.000

10,29

33.000

10,00

33.011

6.662,96

0,2018

2013

0,073737

11,41

10.700

7,00

15.300

2,00

34.000

3,03

36.777

7.574,67

0,2060

2014

0,076998

4,42

11.000

2,80

16.000

4,58

33.000

-2,94

38.403

7.928,81

0,2065

2015

0,079308

3,00

12.000

9,09

17.000

6,25

37.000

12,12

39.555

8.049,88

0,2035

2016

0,088817

11,99

12.600

5,00

17.400

2,35

39.000

5,41

44.298

9.230,39

0,2084

2017

0,096058

8,15

13.000

3,17

17.000

-2,30

40.000

2,56

47.909

10.185,49

0,2126

 

 

Görüleceği üzere 2017 yılında da verginin brüte oranı artıyor. Yani çalışan bir önceki yıla göre oransal olarak daha fazla vergi verecek. Bir başka deyişle ücretinde veya aylığında meydana gelen artış oranı ödediği vergide meydana gelen artış oranından daha düşük kalmış olacak.

Bu durum asgari ücretin vergiye tabi olma durumunda daha çarpıcı biçimde ortaya çıkacak. Zira 2016 yılı için asgari ücretli Ekim ayında yüzde 20’lik dilime tabi olmuş, sonradan yapılan geçici düzenleme ile asgari ücretlinin vergi kaybı büyük ölçüde giderilmişti. Bu yıl da bir düzenleme yapılmazsa asgari ücretli gene yüzde 20’lik dilime girecek, daha fazla zengin vergisi ödeyecek.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayısının belirlenmesiyle 2017 Ocak – Haziran ayları arasında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belirlenmiş oldu. Buna göre yeni kıdem tazminatı 4.426,16 TL olarak uygulanacak.

(Kaynak: Ali Tezel | 04.01.2017)

GÜNDEM