BASINDAN YAZILAR
SGK Esas Prim Tutarları-2 / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Esas Prim Tutarları-2 / Vedat İlki

 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre:           59,25 TL x 24 x % 34,5         =          490,59 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:       444,38 TL x 24 x % 34,5        =       3.679,47 TL(*),

ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre:           59,25 TL x 24 x % 32,5          =          462,15 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:          444,38 TL x 24 x % 32,5        =       3.466,16 TL, 

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre:           59,25 TL x 24 x % 35,5          =          504,81 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:          444,38 TL x 24 x % 35,5        =       3.786,12 TL(*),

ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 59,25 TL x 30 x % 20 = 355,50 TL,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 444,38 TL x 30 x % 20 = 2.666,28 TL,

***

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 59,25 x 30 x % 32 = 568,80 TL (/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 444,38 x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*) (/ 30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1.1.2017-31.12.2017 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 59,25 x 30 x % 35 = 622,13 TL(*) (/ 30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 444,38 x 30 x % 35 = 4.665,99 TL(*) (/ 30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

***

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam % 32,5’dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

59,25 TL x 15 x % 32,5 = 288,84 TL(*),

olacaktır.

***

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre: 59,25 TL x 30 x % 34,5 = 613,24 TL(*),

**%5 indirim:524,36 TL.

Günlük kazanç üst sınırına göre: 444,38 TL x 30 x % 34,5 = 4.599,33 TL,

**%5 indirim:3.932,76 TL.

 (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre: 59,25 TL x 24 x % 34,5 = 490,59 TL,

**%5 indirim:419,49 TL.

Günlük kazanç üst sınırına göre: 444,38 TL x 24 x % 34,5 = 3.679,47 TL(*),

**%5 indirim:3.146,21 TL.

prim ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 59,25 TL x 30 x % 32 = 568,80 TL,

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 444,38 TL x 30 x % 32 = 4.266,05(*) TL,

b) Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında; 59,25 TL x 24 x % 32 = 455,04 TL,

prim ödeyeceklerdir.

***

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.777,50 TL x % 12 = 213,30 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için, 1.777,50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL,

olacaktır.

***

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777,50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL,

olacaktır.

***

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL,

olacaktır.

***

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777,50 x % 6 = 106,65 TL

olacaktır.

***

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar

3201 sayılı Kanunun 4. maddesi borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2016 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının

Alt sınırı; 59,25 TL x % 32 = 18,96 TL,

Üst sınırı; 444,38 TL x % 32 = 142,20 TL,

esas alınacaktır.

***

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1.1.2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı; 59,25 TL x % 20 = 11,85 TL,

Üst sınırı; 444,38 TL x % 20 = 88,88(*) TL,

esas alınacaktır.

***

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

- 1.1.2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 59,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

- 1.1.2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 29,63 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 29,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

 ***

İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.777,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 03.01.2017)

GÜNDEM