BASINDAN YAZILAR
SGK Esas Prim Tutarları-1 / Vedat İlki - MuhasebeTR

SGK Esas Prim Tutarları-1 / Vedat İlki

 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

Özel sektörde:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı          :            59,25 TL,

Aylık kazanç alt sınırı              :       1.777,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı         :         444,38 TL,

Aylık kazanç üst sınırı             :     13.331,40 TL,

***

Kamu sektöründe:

15.12.2016 - 14.1.2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için       :    54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL,

2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için            :    59,25 TL x 14 gün = 829,50 TL,

15.12.2016-14.1.2017 devresi için            :    878,40 TL + 829,50 TL = 1.707,90 TL,

15.12.2016 - 14.1.2017 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için       :    356,85 TL x 16 gün = 5.709,60 TL,

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için            :    444,38 TL x 14 gün = 6.221,32 TL,

15.12.2015-14.1.2016 devresi için            :    5.709,60 TL + 6.221,32 TL = 11.930,92 TL,

15.1.2017 ila 14.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı              :       1.777,50 TL,

Aylık kazanç üst sınırı             :     13.331,40 TL

***

Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı              :            29,63 TL,

                Aylık kazanç tutarı                  :          888,90 TL

        ****

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2016 ila 14.1.2017 dönemi için;

2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı   :    54,90 TL x % 50 = 27,45 TL,

2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı    :    59,25 TL x % 50 = 29,63 TL,

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için       :    27,45 TL x 16 gün = 439,20 TL,

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için            :    29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL,

15.12.2016-14.1.2017 devresi için aylık kazanç : 439,20 TL + 414,82 TL = 854,02 TL,

15.1.2017 ila 14.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı              :            29,63 TL,

Aylık kazanç tutarı                  :          888,90 TL

***

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;                59,25 TL x % 6 = 3,56 TL(*)(Günlük),

- Çocuk zammı:

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;               1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık),

- Aile zammı (yardımı):

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;             1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

***

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VE BES KATKI YAPAN İŞVERENLER İÇİN

1.777,50x%30=533,25 TL. kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

***

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1.1.2017 ila 31.2.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı               :                   59,25 TL,

Aylık kazanç alt sınırı                  :              1.777,50 TL,

Günlük kazanç üst sınırı              :                  177,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı                 :              5.332,50 TL,

olarak uygulanacaktır.

***

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi, 4447 sayılı Kanunun 50. ve geçici 10. maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 TL x 10 x % 37,5 = 222,19 TL (*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 TL x 30 x % 37,5 = 666,56 TL 

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 TL x 10 x % 37,5 = 1.666,43 TL (*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 TL x 30 x % 37,5 = 4.999,28 TL (*)

a.2) Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 TL x 10 x % 32 = 189,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 TL x 30 x % 32 = 568,80 TL

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 TL x 10 x % 32 = 1.422,02(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 TL x 30 x % 32 = 4.266,05(*) TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1) Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 59,25 TL x % 2 = 1,19 TL (*)

b.2) Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

59,25 TL x 30 x % 32,5 = 577,69 TL (*)

 

olacaktır.

 

(Kaynak: Ali Tezel | 31.12.2016)

GÜNDEM