BASINDAN YAZILAR
İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşvikinde Uzatma Geldi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşvikinde Uzatma Geldi / Şevket Tezel

 29 yaşından küçük ve İş-Kur işbaşı eğitiminden faydalanmış çalışanların istihdamına dair teşvikte uzatma geldi.

Bahse konu teşvik uygulamasındaki 31.12.2016 tarihine kadar işbaşı eğitim programlarını tamamlama koşulu 24.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9643 sayılı BKK ile 31.12.2017 tarihine uzatılmış bulunuyor.

Teşvikin Kapsamı

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan İş-Kur tarafından 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 4/a (SSK) sigortalılığı kapsamında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin,

 • İmalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,
 • Diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile,

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar İşsizlik Fonundan karşılanıyor. Tabii bu teşvikten önce 5 puanlık indirim teşvikinin uygulanması gerekiyor.

30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu 42 ve 30 aylık süreler altı ay artırımlı olarak uygulanmıştı.

Hangi Sigortalı?

Teşvike konu sigortalının

 • 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış ve işbaşı eğitim programının bitimini izleyen en geç üç ay içinde işe başlamış olması,
 • 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması,
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin bir meslek alanında işe alınmış olması,
 • 23.04.2015’den sonra işe alınmış olması,

Gerekiyor.

İşe başladığı tarihte 18 yaşından küçük olan çalışanların diğer şartlarını sağlasa bile bu teşvikten yararlanmaya başlaması 18 yaşını doldurduğu tarihten sonra mümkün bulunuyor.  

Hangi İşveren?

Teşvikten faydalanacak işverenin;

 • Özel sektör işvereni olma,
 • Sigortalıyı işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında o işyerinden bildirilen (Alt+asıl işveren dahil toplam) sigortalı sayısının üzerinde bir ilave olarak çalıştırıyor olma,
 • Prim bildirim ve ödemelerinin zamanında yapılması,
 • Yasal ödeme süresi geçirilmiş sigorta primi, işsizlik primi, İPC, gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması,
 • Sigortasız işçi çalıştırma tespitine konu olmama,

Şartlarının birlikte sağlanması gerekiyor.

Primleri Zamanında Ödemek Şart

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SGK’ya vermiş olması, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şart.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmiyor.

Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamıyor.

***

Bir Soru Bir Cevap

20 ay askerlik yaptıktan sonra 04.05.1982 – 22.08.2013 tarihleri arasında memuriyet yaptım. Askerliğimi memuriyet esnasında borçlanıp ödedim. İkramiyemin 30 yıllık kısmını emekli olurken aldım. İkramiyeye esas hizmet sürem tam olarak ne kadardır? Y.BEDİL

Sayın Okurum,

Vermiş olduğunuz bilgilere göre bu tarihler arasında aylıksız izin süresi yoksa borçlandığınızı belirttiğiniz askerlik süresi dâhil edildiğinde 33 yıl 14 gün hizmetiniz oluyor. Bu durumda üç yıllık ikramiyenizi alamamışsınız. İkramiyelerde kıdem tazminatından farklı olarak tam yıllardan artık süreler ikramiye ödenmez. Unvan, derece ve sınıfınızı belirtmediğiniz için alacağını ikramiyenin tutarını veremiyorum.

(Kaynak: Ali Tezel | 26.12.2016)

GÜNDEM