BASINDAN YAZILAR
Öğrencilere İş ve Gelir İmkanı / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Öğrencilere İş ve Gelir İmkanı / Ahmet Metin Aysoy

 Hükümet, 2017 yılında istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu’nun ( İŞKUR) uyguladığı eğitim ve çalışma programlarından etkin bir şekilde yararlanmayı hedefliyor.

Bu yazımızda, söz konusu eğitim ve çalışma programlarından, toplum yararına program ile işbaşı eğitim programını öğrenciler açısından ele aldık.

On sekiz yaşını doldurmuş olup açık öğrenim gören öğrencilerin toplum yararına programına katılarak aylık ücret almaları mümkündür.

On beş yaşını doldurmuş bütün öğrencilerin ise işbaşı eğitim programına katılarak mesleki tecrübe kazanmaları ve gelir elde etme imkanı vardır.

Her iki programa katılmak için aranan genel koşul İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma zorunluluğudur.

Öğrenciler, İŞKUR’un internet sitesinde kullanıcı hesabı oluşturarak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma koşulunu sağlayabilirler.

Bunun için  www.iskur.gov.tr sitesinin ana sayfasının  ‘iş arayan’ bölümüne girmek, bu bölümde yer alan ‘kayıt olmak için tıklayın’ yönlendirmesini tıklamak, iş arayan üyeliği/üyelik sözleşmesine ulaşarak sözleşmeyi onaylamak, açılan kimlik bilgileri sayfasını doldurmak gerekiyor.

Bu iki program ile ilgili detaylar;

A-Toplum yararına program

Bu programın hedefi; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır.

Katılımcılar için yararlanma süresi, on iki ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla dokuz aydır. Katılımcıların programa başladığı tarihten on iki ay sonra yeniden yararlanma hakkı doğar.

 Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen toplum yararına çalışma programından en fazla on sekiz ay yararlanabilir.

Katılımcıların programa devamı zorunludur. Katılımcılar müsaade almak şartıyla on dört güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

Toplum yararına program katılımcısına yapılacak ödeme, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur.

Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır.

Katılım sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

B-İşbaşı eğitim programı

Katılımcılara mesleki deneyim kazandırmak üzere, İŞKUR tarafından belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında verilen eğitime, iş başı eğitim programı denilmektedir. Bu programa katılmak için özel şartlar, işbaşı eğitiminin verildiği işyerinin işvereni ile akraba olmamak ve program başlamadan önceki üç ay içinde bu işverenin çalışanı olmamak koşullarıdır.

Katılımcılar, yirmi dört ay içinde en fazla  üç yüz yirmi fiili gün işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedir.

İşbaşı eğitim katılımcılarına (2016 yılı) günlük 50 TL, ayda 26 gün için 1.300 TL İŞ-KUR tarafından ödenmektedir.

Program, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık 45 saati geçemeyecek şekilde uygulanmaktadır.

Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini aşamaz.

Son olarak, toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabileceğini belirtelim.

(Kaynak: Star Gazetesi | 13.12.2016)

GÜNDEM