BASINDAN YAZILAR
Yeni Vergi Düzenlemeleri (2) / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Yeni Vergi Düzenlemeleri (2) / Recep Bıyık

 Bir hafta kadar önce bu köşede son bir ayda yapılan düzenlemeleri toparlayıp bir özet yapmıştım. Makalenin yayımı günü ve ertesi gün yapılan yeni düzenlemeler, açıklamalar ve kamuoyuna yansıyan tasarılar yeni bir güncelleme ihtiyacı yarattı. İşte yeni düzenleme ve gelişmelerden birkaçı.

Proje bazlı süper teşviklerle ilgili beklenen kararname yayımlandı

7 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, bugüne kadar uygulanan klasik yatırım teşviklerinden çok daha farklı bir yatırım teşvik sistemi için ilk adım atıldı. Genel bir uygulama olan alışılagelmiş teşvik modeli yanında, yatırımcıya özel teşvikler verilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

Bakanlar Kurulu verilen yetkiyi kullanarak, kimlerin bu model kapsamında teşviklerden yararlanabileceğini, başvuruların nasıl yapılacağını, modelin nasıl çalışacağını ilke olarak belirledi.

Kararnamede yer alan düzenlemelerden benim dikkatimi çeken bazı konular özetle şöyle:

• Ekonomi Bakanlığı, proje bazlı teşvik sisteminin amaçları doğrultusunda belirlenecek yatırım konusunda, bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edecek veya çağrıda bulunacak. Davet edilen veya çağrıda bulunulan işletmelerden desteklerden yararlanmak isteyenler belirlenen şekilde başvuru yapacaklar. Dolayısıyla koşulları sağlayan bütün işletmelerin başvuru yapması söz konusu değil.

• Proje bazlı teşvikler sadece asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon ABD Doları olan yatırımlar için verilecek. Bu tutarın altında olan yatırımlar değerlendirilmeyecek.

• Kararnamede yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunan projeler, Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu’nca desteklenmesine karar verilen projeler için “Destek Kararı” yayınlanacak.

• Bakanlar kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Ekonomi Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

• Yatırımcı, yatırım bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını destek kararında belirlenen süre boyunca her yılın ocak ve temmuz aylarında Yeminli Mali Müşavir raporu ile raporlayacak.

• Bu şekilde desteklenecek yatırımlara, ötedenberi uygulanagelen teşvikler daha fazla oran ve sürelerle verilebilecek, ayrıca 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, nitelikli personel desteği, enerji desteği, alım garantisi ve altyapı desteği gibi teşvik ve desteklerden uygun görülenler verilebilecek.

Binek otomobillerde farklı fiyatlarda farklı ÖTV oranı yürürlüğe girdi

Cuma günkü makalede, farklı fiyat aralıklarındaki otomobiller için farklı özel tüketim vergisi oranı belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren kanundan bahsetmiş, Bakanlar Kurulu’nun kısa sürede yetkisini kullanacağını ifade etmiştim. Makalenin yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, hem motor silindir hacmine hem de fiyat aralığına bağlı olarak otomobillerin özel tüketim vergisi oranları belli ölçüde artırıldı.

Yeni torba kanun tasarısı TBMM'de

Bakanlar Kurulu tarafından 21 Kasım 2016 tarihinde kabul edilerek TBMM’ye gönderilen yeni bir Torba Kanun Tasarısı’nda diğer düzenlemeler yanında vergi düzenlemeleri de yer alıyor. Tasarı yürütme ve yürülük maddeleri hariç 19 maddeden oluşuyor. Bunun 10 maddesi vergi düzenlemesi yapıyor. Söz konusu kanun tasarısısında yer alan bazı vergi düzenlemeleri özetle şöyle:

■ Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları katma değer vergisinden istisna ediliyor.

■ Sanayi sicil belgesine sahip, üretim faaliyeti yapan KOBİ’lerin birleşmelerini teşvik etmek üzere, birleşmenin gerçekleştiği hesap dönemi dahil üç hesap döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

■ Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş deniz araçlarının Türkiye’deki kişilere intikali, ithali, kayıt ve tescili işlemleri het türlü vergiden istisna ediliyor.

■ Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden silinerek başka sicile geçişi, ihracı veya hurdaya ayrılmak üzere satışında, elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna tutulmasına olanak sağlanıyor. Yapılan düzenlemeyle ayrıca, geçmiş yıllarda ortaya çıkan sorunlar çözülüyor.

■ Uluslararası yük taşımacılığı ile ilgili kâğıt ve işlemler için uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına, yolcu taşımacılığına ilişkin kâğıtlar ve işlemler de dahil ediliyor.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 07.12.2016)

GÜNDEM