BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - Gazete ve televizyonlarda özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu yokmuş! - MuhasebeTR

Resul KURT - Gazete ve televizyonlarda özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu yokmuş!

info@resulkurt.com

 

Okurlarımız hatırlayacaklardır, gazeteniz DÜNYA'da 31.08.2007 tarihinde yayınlanan "Gazete ve televizyonlarda özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu var mı?" başlıklı yazımda Türkiye İş Kurumu'nun 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'da Basın İş Kanunu'na tabi çalışanların özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sayısının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiğine ilişkin kararını eleştirmiştim.

Türkiye İş Kurumu'nun 30.05.2007 tarih ve 73290 sayılı yazısında "5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'da Basın İş Kanunu'na tabi çalışanların özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sayısının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği" belirtilmekteydi.

Ben de 31.08.2007 tarihli yazımda, "Türkiye İş Kurumu'nun 30.05.2007 tarih ve 73290 sayılı yazısında açıklanan gerekçeler inandırıcılıktan uzak olduğu gibi, hukuki mesnetten de yoksundur. Bu nedenle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi çalıştırılmasına ilişkin hesaplamalarda 5953 sayılı Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar dikkate alınmamalıdır" demiştim. Bu konuyla ilgili olarak, "Basın İş Kanunu'nda Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdam Yükümlülüğü Var mı?" başlıklı ayrıntılı bir makalem de Yaklaşım Dergisi'nin Ekim 2007 sayısında yayınlanmıştır.

İşte, Türkiye İş Kurumu hatasından dönerek, yayınladığı 23.11.2007 tarih ve 150440 sayılı genel müdürlük emriyle "5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında gazete ve televizyonlarda çalışanların zorunlu istihdam için çalışan sayısının hesaplanmasına dahil edilmemesi" gerektiğini duyurmuştur.

İş-Kur, hukuka aykırı uygulamasından vazgeçerek gazete ve televizyonlarda Basın İş Kanunu kapsamında özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olmadığını kabul etmiş oldu.

Dolayısıyla, daha önce de yazdığımız gibi, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar gazeteci olarak tanımlandıklarından ve "özel kanun" olan 5953 sayılı yasada özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi çalıştırılmasına ilişkin bir hüküm yer almadığından 5953 sayılı Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaklardır.

Gazete ve televizyonlarda Basın İş Kanunu'na tabi olmayan ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi zorunlu istihdam için çalışan sayısının hesaplanmasına dahil edilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Çıraklık okulundaki çalışmalar emekliliğe etki eder mi?

31.07.1983 doğumluyum 18 yaşıma girmeden önce çıraklık okulunda okurken SSK numarası vermişlerdi. 01.01.1995 tarihinde bu numarayı aldım. 1995 yılından 2005 yılına kadar hiç prim yatırılmadı. İlk prim yatırılış tarihi de 22.07.2005'tir. Emekli olma sürem hesaplanırken 01.01.1995 tarihi mi, yoksa ilk defa prim yatan 22.07.2005 tarihi mi esas alınacak? İbrahim Döner

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde staj yapan meslek lisesi öğrencileriyle, çıraklık eğitim merkezlerine devam eden çıraklar için iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primi yatırılmaktadır. Diğer bir deyişle, çıraklık döneminde emeklilik açısından geçerli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmemektedir. Bu nedenle, okurumuz İbrahim Döner'in 01.01.1995 tarihli staj başlangıcı sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmeyeceği gibi, staj süresince yatırılan primler emeklilik hesabında dikkate alınmayacaktır. İlk defa prim yatırılan 22.07.2005 tarihi sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Bu dönemde alınan sigorta sicil numarası emekli olana kadar kullanılmaktadır.

Yani buradan yatırılan primler emekliliğe esas değildir ve emeklilik için başlangıç sayılmaz ama bu kişiler aynı sigorta sicil numarasını kullanmaya devam ederler.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 28.12.2007)

GÜNDEM