BASINDAN YAZILAR
Malûllük Aylıklarında Hesaplama Farkı Var / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Malûllük Aylıklarında Hesaplama Farkı Var / Şevket Tezel

 Okurum Erkan Bey emniyet teşkilatı mensubu devlet memuru olduğunu, halen ¼ d/k’de 3000 ek göstergede olduğunu, parkinson hastalığı teşhisiyle heyet raporu verildiğinden malûlen emekli edilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruyor: “Malûlen emekli olursam normal emeklilik maaşı hesaplamasına göre mi yoksa farklı bir hesaplama mı yapılıyor? Malûlen emekli maaşımdan kesinti olur mu?” diyor.

Okurumuza geçmiş olsun diyerek şifa dileklerimizi sunup cevabımıza geçelim.

SSK Malûllük Aylığı Hesabı

SSK ve Bağ-Kur’dan malûlen emeklilikte aylık hesabı farklı yapılıyor. SSK ( 4/1-(a)) sigortalıları için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim gün sayısı 7200 den az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 7200 prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60 a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre (Çalışma gücü kaybı oranı x 7200 / % 60 = ABO ya esas prim gün sayısı) % 40 ı geçmemek üzere,

Bağ-Kur Malûllük Aylığı Hesabı

4/1-(b) sigortalıları için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 prim gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60 a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre (Çalışma gücü kaybı oranı x 9000 / % 60 = ABO ya esas prim gün sayısı) % 50 yi geçmemek üzere,

tespit ediliyor, yani gün sayısı dolayısıyla aylık bağlama oranı bakımından destekleniyor.

Yeni Sigortalılar İçin Malullük Aylığı Hesabı

Sigortalılığa ilk defa 01.05.2008 ve sonrasında başlayan 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 14.10.2008’den sonra ilk defa kamuda 4/c sigortalısı olanlar için aylık bağlama oranı prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. 4/a (SSK) sigortalılığı  kapsamında olanlar için 7200 günden az olan sigortalılar için 7200 gün üzerinden, 7200 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanması gerekir.

 

Emekli Sandığı Malûllük Aylığı Hesabı

Buna karşın Emekli Sandığı iştirakçiliğinde malulen emekli olanlar için (Vazife malûlleri hariç)  ayrı bir aylık bağlama oranı öngörülmüş bulunmuyor.

5434 sayılı Kanuna göre Vazife malûllerinden fiili ve itibari hizmet süresi 30 yıla kadar olanların aylıklarının 30 yıl üzerinden hesaplanması gerekiyor.

Vazife malûlleri için ayrıca ikramiye açısından da farklı uygulama söz konusu. 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek Devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malûllere ise mevcut aylıkları üzerinden yukarıdaki fıkralarda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde ve 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

Fakat okurumun sorusundan anlaşıldığına göre vazife malûlü sayılmayacak. Dolayısıyla ¼ derece-kademede 3000 ek göstergeli 23 yıl 4 aylık bir memur olarak okurumun emeklilik matrahı yürürlükteki memur maaş ve taban aylık katsayılarına göre 2.676,38 TL olup emekli aylığı bu matrahın %73,33’ü olarak 1962,59 TL yüzde 4 ek ödeme ile birlikte de 2.041,09 TL olacak. Ocak ayında ise enflasyon farkı olmazsa yüzde 3’lük bir zamla 2.102,32 TL tutarında aylık alabilecek.

Adi Malûllerde Koruma Taban Aylıkta

Okurumun hizmet süresi ve ek göstergesi görece olarak iyi. Buna karşın hizmet süresi fazla olmadığından aylık bağlama oranı düşük kalacak adi malûller için aylık hesabında ise Emekli Sandığı taban aylığı koruma sağlıyor.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre bağlanacak emekli, adi malullük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı, 14 üncü derecenin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığı oluyor.

Taban aylığın bugünkü katsayılara göre karşılığı ise 1.699,10 TL oluyor.

Son tahlilde malûl olduğu için çalışma hayatı dışında kalan ve emekli edilen malûllerin aylıklarında aylık bağlama oranı bakımından yasal destek var ve bu destek sayesinde emsali emeklilerden daha fazla aylık almaları mümkün. Sadece Emekli Sandığı adi malûllerinde direkt böyle bir destek yok ise de Emekli Sandığı taban aylığının tutarı kapsamında onlar da dolaylı olarak desteklenmiş oluyorlar.

(Kaynak: Ali Tezel | 25.11.2016)

GÜNDEM