BASINDAN YAZILAR
Vergi Barışına Başvuru İçin Son Üç Gün! / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Vergi Barışına Başvuru İçin Son Üç Gün! / Zeki Gündüz

 Vergi barışına başvuru için son üç gün!Değerli DÜNYA okurları, vergi barışı imkânından yararlanabilmek için çok az bir zaman kaldı. Bu konuda son uyarılarımı yapıp kararı sizlere bırakıyorum.

Ortaklar cari hesabı vb.

Kesinleşmiş borçlar, inceleme veya uyuşmazlık aşamasındaki dosyalar, matrah artırımı kadar önemli bir konu olan OCH’nı 6736’dan yararlanarak kapatabilme imkânını “es” geçmeyin. Şu an bu tutarlar OCH’da görülmüyor, çek, senet, avans, diğer alacak vb. bir hesapta kayıtlı olabilir. 6736 bu hesapları kapatabilme imkânı veriyor.

Özellikle işletme devirleri, hisse satışları, birleşmeler vb. durumlarda problem yaşamamak ve sattığınız değerlerin ucuza gitmemesi için matrah artırımı yanında OCH ve stok düzeltmesi imkânını kaçırmayın. Kasım sonuna kadar zamanınız var.

Kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunanlara kâr payı stopajı incelemesi yapılabilecek mi? (%20 yerine %15 mi?)

Değerli DÜNYA okurları, bu konuda hali hazırda çıkan tebliğlerde bir açıklama yok. Ancak, Ankara’da yapılan bir toplantıda Mali İdare adına toplantıya katılan yöneticinin sorulan bir soruya verdiği cevap Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yayınlandı. Dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin yaklaşımını dolaylı yolla öğrenmiş olduk. Öncelikle teknik olarak böylesi önemli bir konunun doğrudan tebliğlerde açıklanmış olmasının daha yerinde olacağını düşündüğümüzü paylaşmak isterim.

Bu soruya ilişkin kişisel görüşüme gelince, sitede paylaşılan bu görüşe katılmadığımı ifade etmek isterim. 6736 sayılı Kanuna göre, kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunan şirketlere kurumlar vergisi incelemesi yapılamaz. Transfer fiyatlaması açısından kâr payı stopajı tarhiyatı yapabilmek için; önce şirketin kurumlar vergisi açısından incelenmesi, kurumlar vergisi kanunundaki transfer fiyatlaması hükümlerinden hareketle bir iddiada bulunulması, aynı kanun hükümlerinden hareketle bir hesaplama yapılması, kurumlar vergisi matrahının tespiti, daha sonra bulunan bu kurumlar vergisi matrahı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kar payı stopajı matrahına erişilebilmesi mümkün olabilecektir.

Görüleceği üzere kâr payı stopajı incelemesi diye başlı başına, kurumlar vergisi incelemesi yapmadan yapılabilecek inceleme ve tarhiyat hukuken ve teknik olarak mümkün değildir. Hal böyle olunca kurumlar vergisinde matrah artırımından yararlanan bir şirkete kâr payı açısından inceleme yapıp tarhiyat yapabilmek 6736 sayılı Kanun’a göre mümkün değildir. Mali idare bu konuda bir tebliği ile açıklama yapmasının yerinde olacağı beklentimizi paylaşmak isterim. 
GİB’in internet sitesinde yayınlanan bu yaklaşım nedeniyle, “%20 ’lik kurumlar vergisi matrahından kurtulsak bile, ortada, %15’lik bir stopajla karşı karşıya kalma riski varsa matrah artırımından yararlanmaya değmez, elimizi de zayıflatmış oluruz” diye düşünen şirketlerin olduğunu biliyorum. Ancak, kurumlar vergisinde matrah artırımında bulunan şirketlere kâr payı stopajı tarhiyatı yapılamayacağını düşündüğüm için halen matrah artırımını tavsiye ediyorum.

Bu konuda 6736 sayılı Kanun’da kar payı stopajı için ayrıca bir matrah artırımı imkânı getirilmemiş olması tesadüf değildir.

Mükellefler matrah artırımı yanında bir yandan da kar payı stopajı için pişmanlıkla beyanda bulunsunlar da denilemez. Transfer fiyatlaması iddiaları mükellefin doğru yaptığını düşündüğü durumlarda, bulunan dış emsallerden hareketle yapılan iddialara dayanılarak yapılabilmektedir. Dolayısıyla, mükelleften bu konuda pişmanlık beyanı beklemek te doğru olmaz. Ne yapsa, ne beyan etse aksi iddia edilebilir ve bu durumda da matrah artırımı hiç bir şekilde mükellefi korumamış olur ki kanun koyucunun amacının bu olduğunu düşünmüyorum. 
Aksinin iddiasının, “Matrah artır, artırdığın konuda incelenmeyeceksin.” denilen mükellefin adeta kandırılması gibi olur ki, hiç bir devlet için böyle bir iddia da bulunulamayacağını düşünüyorum.

Af arsızları

Değerli DÜNYA okurları, daha bu düzenlemenin başvuru süreci dahi bitmeden ileriye dönük pozisyonlanmada “Nasıl olsa yine bir af çıkar.” yaklaşımında olan mükelleflere rastlıyorum. 
“Zinhar bundan sonra af çıkmaz” gibi bir iddiada bulunamam. Çıkar mı çıkmaz mı, ne zaman çıkar, Allah bilir. Lakin bu zamana kadar ki mesleki tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki af ve benzeri düzenlemeler her zaman sizin umduğunuz, beklediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda gelmeyebilir. “Basra harap olduktan sonra” af gelse de size ne yarar sağlar bilmiyorum. Bu nedenle şuan önümüzde bulunan imkânı kaçırmamanızı kuvvetle tavsiye ederim.

Bu ticari bir karardır

Değerli DÜNYA okurları, daha önce de sizlerle paylaştığım gibi bu konuda karar verirken, bu konunun hukuki olmaktan ziyade ticari bir karar olduğunu unutmayın. Dolayısıyla karar verme sürecinde, riskleri, risklerin büyüklüğünü ve bu işin maliyetini yanyana koyup kararınızı öyle verin. Biz hukukçulara, mali müşavirlere bu konuda, deyim yerindeyse çok fazla kulak asmayın. 
Ödeme zorlukları-30 Kasım

Kanundan yararlanarak yapılan ödemelerde bankaların hepsi ile anlaşma yapılamadığı için sorun çıkıyor idi. Banka sayısı artmış olmakla birlikte halen normalde vergi tahsil anlaşması bulunan tüm bankalardan henüz bu kanun kapsamındaki ödemeleri (tahakkuklarını da görüp )yapabilmek mümkün olamamakta. Ödemenin ilk taksidi oldukça önemli. Sonradan hak kaybına uğramamak için şimdiden ödemelerinizle ilgili kontrol ve hazırlıklarınızı yapmanızı tavsiye ederim.

Aç kapa mükellefiyetleri

Yaptığımız telkin ve tavsiyelere uyarak birçok yabancı kurum da, Türkiye de iş yeri olmamakla birlikte, ne olur ne olmaz kabilinden matrah artırımında bulunuyor. Vergi daireleri bu mükellefiyetleri açarken, hemen akabinde kaparken mütereddit davranıyorlar. Temel korkuları da, “Ya tahakkuk ettirirler de ödemezlerse”. Geçmişte yaşanan bazı sorunlar bu yaklaşıma sebep olmuş. Ancak Gelir İdaresi’nin değerli yöneticilerinin müdahaleleri ile sorunlar çözülüyor.

Varlık Barışı Konusunu işlemeye devam edeceğim

Değerli DÜNYA okurları, varlık barışı konusunda başladığımız değerlendirmelere devam edeceğim. Mevcut durumda yılsonuna kadar vaktimiz var. Kuvvetle muhtemel ki Bakanlar Kurulu’nca bu süre Haziran 2017 sonuna kadar uzatılabilir. Bu arada Mali İdare, çok yakında bu konulardaki tereddütleri büyük ölçüde giderecek bir tebliğ yayınlamak üzere hazırlıklar sürdürüyor.

(Dünya Gazetesi | 23.11.2016)

GÜNDEM