BASINDAN YAZILAR
İş Sağlığı ve Güvenliği İhmal Edilen Çocuk İşçinin Yönetmeliği Hazır Değil? / Vedat İlki - MuhasebeTR

İş Sağlığı ve Güvenliği İhmal Edilen Çocuk İşçinin Yönetmeliği Hazır Değil? / Vedat İlki

 Dünya Çocuklar günü kutlandığında her kafadan koro halinde ses çıkarken birden aklıma ÇSGB halen hazırlanmayan yada hazırlanmışsa yayınlanmaya yönetmeliğe takıldı.

 

Konuyu belki de ilk defa bu site de biz dile getirmiştik.

 

Daha sonra Oyuncular Sendikası tarafından ''Bu Sette Çocuk Var'' sloganıyla setlerde çalıştırılan çocuk oyuncuların sorunları dile getirilmişti.

 

30/09/2013 tarihinde yazdığımız yazıda bu drama belki de en çok yaklaşan biz olmuştuk.

 

ÇOCUKLARIN BAŞROLÜ OYNADIĞI DİZİ SEKTÖRÜ İŞ VE SGK MÜFETTİŞ/DENETMENLER TARAFINDAN MERCEK ALTINA ALINMALIDIR

 

Son yıllarda artan dizi sektöründe başrol oyunculuğunu artık 6 aylık çocuklara da verdiler.

Ekranlara gelen bu çocuk oyuncular ailelere hoşça vakit geçiriyor.

Fakat konumuz İş ve Sosyal Güvenlik olunca pek de hoş vakit geçirmiyoruz.

Aslında yazımızda RTÜK uyarıyorduk.

 

Bu yazı aslında ilk değil bir çok önerilerimizi de geçmişteki yazılarımızda yazmıştık.

 

ü  Küçük Omuzlarında Dünyanın Yükü(28/01/2011 Muhasebenet)

ü  I.Türkiye Çocuk Kongresinde Küçükler Büyüklere Hakları Hakkında Ders Verdi(02/03/2011-Ali Tezel com)

ü  Meslek Lisesi Öğrencisi Staj Yaparken Ölür/Sakat Kalırsa İş Kazası Sayılır Mı?(05/05/2011-Ali Tezel com)

ü   DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE BİZ NEREDEYİZ(21/11/2011-Ali Tezel com)

ü  ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BAYRAMLARINDAN HABERDAR MI?(23/04/2012-Ali Tezel com)

ü  AİLE EKONOMİSİNE GÜNDE 10 LİRA KATKI SAĞLAMAK İSTEDİ BİLEĞİNDEN OLDU(29/05/2012-Ali Tezel com)

 Tüm bu yazılarımın ortak noktası ‘’Çocuk İşçiliğinde Sağlıksız Şartlar, Sömürülmesi, Cinsel İstismar,İş Kazalarına Maruz Kalması’’ diyebiliriz.

4857 sayılı İş Kanununda Çocuk İşçilik Nasıl Tanımlanıyor(4857/71)

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Yasa düzenleyen 15 yaşını doldurmamış,16 yaşından gün almamış çocuklar çalıştırılmaz demiştir.(Sanayi de yada İş Kanununa tabi işyerlerinde)

14 yaşını doldurmuş,15 yaşından gün almışsa ilk öğretimi 4+4 bitmişse ,Lise çağında ise okulluna devamına engel olmayan yönetmelik ekinde belirtilen hafif işte çalışır denilmiştir.

14 yaşından küçük 4+4 devam ediyorsa sadece sanat,kültür ve reklam ile ilgili faaliyetlerde izin alarak çalışır denilmiştir.

Buna göre SGK kayıt altına alınacak emrini vermiş,6331 göre İş Sağlığı ve Güvenliğine göre kanun,yönetmelik hükümlerini uygula demiş.

Burada denetim devreye girmelidir.

Denetimde titizlikçe izlenecek yol;

Çocuk işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Şayet yukarıdaki hükümlere uyulmazsa idari işlemler yapılmalıdır.

Çocuklar yasalarda belirtilen çalışma sürelerine uyulması gerekir;

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde 5 saat ve haftada 30saatten fazla olamaz. Bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2 ve haftada 10 saat olabilir.

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Özellikle bugünlerde denetimler sıklaştırılmalı,disipline edilmesi gerekir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.560

Yasalar,cezalar var.

Gerçek

Çocuk işçiliği var.....

SONUÇ:

 

 

Halen ortada hazırlanmamış bir yönetmelik RTÜK tarafından denetlenmeyen dizi sektörüyle büyüyen çocukların sömürüsü devam ediyor.

Not:Yukarıdaki yazılarımı akademisyenlerden bazıları Üniversite dergilerde kullanmıştır.Yazılarımızdaki görüşlerin hepsi objektif yazılmıştır.

Araştırmacı gözle okumanızı tavsiye ederim.

(Kaynak: Ali Tezel | 22.11.2016)

GÜNDEM