BASINDAN YAZILAR
Düşük Oranda Engelli Olanlar Nasıl Aylığa Hak Kazanabilir? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Düşük Oranda Engelli Olanlar Nasıl Aylığa Hak Kazanabilir? / Ahmet Metin Aysoy

 Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 60 ve üzeri olan sigortalılar malullük aylığından yararlanabilmektedirler. Çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 60’ın altında olması nedeniyle malullük aylığından faydalanamayan engelliler üzülmesin.  Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 60’ın altında olan engelliler de, yaş koşuluna tabi olmadan özel şartlarla yaşlılık aylığına hak kazanabilirler. Bu konuyu, 4/1-(a)  ve (b)sigortalıları (eski deyimle SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışanlar) açısından ele alacağız.

A-4/1-(a) sigortalı (SSK’lı) engelliler:

a-2008 yılı ekim ayı başından sonra ilk defa sigortalı olanlar

Çalışma gücü kayıp oranlarının yüzde 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan 4/1-(a) kapsamında (SSK’lı) sigortalılardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücü kayıp oranının yüzde 60’ın altında olduğu tespit edilenlere, aşağıdaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması mümkündür.

b-2008 yılı ekim ayı başından önce ilk defa sigortalı olanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (2008 Ekim) önce sigortalı olup, çalışma gücündeki kayıp nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını  (Defterdarlık, Vergi Dairesi vasıtasıyla) tespit ettiren 4/1-(a) sigortalılarına (SSK’lılara)  aylık bağlanmaktadır. Buna göre, çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlara aylık bağlanma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

B-4/1-(b) sigortalı (Bağ-Kur’lu) engelliler:

SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) Yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan (Bağ-Kur’lu) sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan (Bağ-Kur’lu) sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.

Kaynak: 506 sayılı Kanun geçici 87. madde, 5510 sayılı Kanun 28.madde, geçici 6 ve 10. madde

(Kaynak: Star Gazetesi | 22.11.2016)

GÜNDEM