BASINDAN YAZILAR
İş Akdi Feshi (4) / Engin Malay - MuhasebeTR

İş Akdi Feshi (4) / Engin Malay

 Geçtiğimiz üç yazıda iş akdi feshi konusunu ele almıştık, bugün bu konuda uygulamada sık sık karşımıza çıkan başka bir detayı sizlerle paylaşıp iş akdi konusunu sonlandıracağız.

Bugünkü yazımız evlilik sebebiyle kıdem tazminatı almak amacıyla kadın işçinin istifası.

Bilindiği gibi yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’ndan önce 1475 numaralı İş Kanunu iş yaşamını düzenliyordu. Eski Kanun'un yürürlükteki tek maddesi; “Kıdem Tazminat” başlıklı 14’üncü maddesidir.

Bu maddenin çok uzun olması bakımından burada sadece konumuzu ilgilendiren bölümünü hatırlatalım:

“… kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” der ve devam eder.

4857 sayılı İş Kanunu’nda derhal fesih şartları içinde sayılmayan bu durum, işçi ile işvereni sık sık karşı karşıya getirmektedir.

İş müfettişleri kadın işçinin evlenmesi nedeniyle iş akdini feshederken herhangi bir önelin verilmeyeceği hususunda uygulama yapmaktadırlar.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, (E.1997/14623, K.1997/18913, T.12.11.1997) evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçinin ihbar önelinde bulunamayacağına dair karar vermiştir.

Bu durumda işveren evlilik nedeniyle işten ayrılan personelinden; ihbar önelinde bulunmadığı gerekçesiyle ihbar tazminatı isteyemeyecektir.

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, (E.2004/26059, K.2005/14823, T.28.4.2005) evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçiye işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin karar almıştır.

Kadın işçi evlilik tarihinden sonraki bir yıl içinde bir dilekçe ekinde evlilik cüzdanı fotokopisi ile işverene müracaat ederek işten ayrılması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Evlilik nedeniyle iş yerinden istifa eden kadın işçin, bu eyleminden sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlaması da bu haklarının geri vereceği anlamına gelmemektedir. Başka bir anlatımla; evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi ertesi gün başka bir işverenin yanında işe başlayabilir.

Kıdem tazminatına hak kazandığı tarih olarak işverene müracaat edilen tarihin dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuda itilaf olacağını düşünenlere önerimiz söz konusu bu istifayı noter aracılığı ile yapmaları-istemeleri olacaktır.

Özetlersek: evlilik nedeniyle çalışmakta olduğu işyerinden, evlilik tarihinden sonra bir yıl içinde ayrılan kadın işçi; hiçbir ihbar önelinde bulunmadan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

(Kaynak: Gazete Yenigün | 11.11.2016)

GÜNDEM