BASINDAN YAZILAR
Cinsiyet Eşitsizliği 2186’ya Kadar Sürecek / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Cinsiyet Eşitsizliği 2186’ya Kadar Sürecek / Cem Kılıç

 Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu (The Global Gender Gap Report) geçtiğimiz günlerde açıklandı.

2016 yılı raporuna göre, mevcut ilerleme hızı dikkate alındığında kadın ve erkek arasındaki uçurum 2186 yılında kapanacak. Oysa, bir önceki yılın raporunda söz konusu uçurumun kapanması için öngörülen süre “50 yıl” daha kısaydı.


Dünya Ekonomik Forumu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını ortaya koymak amacıyla 2006 yılından bu yana her yıl Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nu yayınlıyor.

Söz konusu rapor, küresel cinsiyet eşitsizliklerini kıyaslayabilmek açısından gerçekten de kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Ayrıca, raporda önceki yıllara ilişkin veriler de yer aldığından araştırma kapsamındaki ülkelerde kadın erkek eşitliği açısından herhangi bir ilerleme gerçekleşip gerçekleşmediğini de görebilme imkânı sunuyor.

Rapora esas teşkil eden küresel cinsiyet uçurumu endeksiyle dört temel kategoride kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar inceleniyor:

1. Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği

2. Eğitim düzeyi

3. Sağlık ve yaşam

4. Siyasi katılım

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, kadın ve erkek arasındaki ekonomik uçurumun küresel düzeyde daha da derinleştiğine dikkat çekiyor. Bu açıdan, kadın ve erkek arasındaki ekonomik katılım ve fırsat eşitsizliği yüzde 59 ile 2008 yılından bu yana en kötü değerine ulaşmış durumda. Raporda yer alan değerlendirmelere göre, söz konusu gerilemenin önemli nedenleri arasında, kadınların küresel düzeyde hala erkeklerden ciddi oranda daha az gelir elde ediyor olmaları var.

Rapora göre, yukarıda belirtilen hiçbir kategoride, hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği sağlanabilmiş değil. Ancak eşitsizliğin göreli olarak en az yaşandığı ülkelerin yine İskandinav ülkeleri olduğu görülüyor. 144 ülkeyi kapsayan cinsiyet uçurumu endeksine göre, cinsiyet eşitliğinde en iyi durumda olan ülke bu yıl da İzlanda. İzlanda’yı, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Ruanda takip ediyor. Listenin son sırasında ise Yemen var.

Türkiye’nin durumu

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile mücadelede en fazla ilerleme kaydeden ülke yüzde 12’lik bir oranla Nikaragua. Nikaragua’yı, Nepal, Bolivya, Slovenya ve Fransa’nın izlediği görülüyor. Öyle ki, yüzde 11 olan ilerleme oranıyla Slovenya en az eşitliğin yaşandığı ilk 10 ülke arasına girmiş durumda.

Türki-ye’nin küresel cinsiyet eşitsizliği sıralama-sındaki yeri değişmedi ve 2015 yılında olduğu gibi 130’uncu sırada kaldı. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı bir önceki yıla göre artmış durumda. Bununla birlikte, sağlık ve yaşam kategorisinde 1 tam puan üzerinden 0.980 puan alan Türkiye, bu alandaki eşitsizliği neredeyse kapatmış durumda.

Kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel açıdan karşı karşıya kaldıkları sorunlar aslında sadece kadınlara ait değil, toplumun bütününü ilgilendiriyor. Küresel rekabetin ulaştığı boyutları düşündüğümüzde, firmaların ancak yetenekli kadın ve erkek çalışanlarla kendilerini koruyabilecekleri çok açık.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 08.11.2016)

GÜNDEM