BASINDAN YAZILAR
Vergi Barışında Son Hafta Uyarıları / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Vergi Barışında Son Hafta Uyarıları / Zeki Gündüz

 Değerli DÜNYA okurları, önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm matrah artırımı ve ihtilafların sonlandırılabilmesi imkanına ilişkin son uyarılarımı yapayım istedim.

1. Uzlaşma da aftan daha iyi bir sonuç alınabilir mi?

Şu veya bu nedenle uzlaşmada bekleyen bir konunuz var ve Vergi Barış'ından yararlanarak konuyu sonlandırmak yerine, 6736’nın sağladığından daha iyi bir tutarda uzlaşılabilir umudu ile 6736 dan yararlanmıyorsanız, bir kez daha düşünün derim.

2. Yargı konusunda ne olabilir?

Yargıya intikal ettirdiğiniz veya ettirmeyi düşündüğünüz dava ile ilgili olarak , "Ne değişti de, şimdi, yargıya gitmiş konuyu ödeme de yaparak sonlandırayım?" diyor olabilirsiniz.

Öncelikle, değişen, daha önce ortada olmayan bir imkanın gündeme gelmesi. 6736 somut bir fırsat iken, yargının sonucu belirsiz.

3. Karşılık ayırmışsanız belki dosyayı kapatırken bir kısmını gelir yazacaksınız?

Aslında mevcut davalar için vergi barışından yararlanmayı kolaylaştırabilecek enstrümanlar da olabilir. Yönetim muhasebesinde, ihtiyatlılık veya şirket politikaları gereği karşılık ayrılmış (gider olarak dikkate alınmış) olabilir. Şayet, 6736 ile ödenecek tutar, ayrılan karşılıktan daha düşük ise aradaki farkı yönetim muhasebesi raporlarında gelir yazıyor olabilir, bu dönem, bir yönetici olarak bu işten karlı bile çıkabilirsiniz.

4. Satıcının dönemini ilgilendiriyorsa

Satın aldığınız şirketin satın alma veya birleşme öncesi dönemleriyle ilgili bir uyuşmazlık varsa, "nasıl olsa bundan eski ortaklar sorumlu." demeyin, eski ortaklarla bağlantı kurun.

Belki, eski ortaklara, sorumlu oldukları dönemle ilgili davayı 6736 dan yararlanıp kapatmak daha cazip gelebilir.

5. Sizin döneminizle ilgili olmasa bile şirket yararını düşünün

Bir pozisyona yeni gelen yöneticiler, eski dönemlerle ilgili konularda riskli, maliyetli sorumluluklar almak istemezler.

Tavsiyem, şirketin yararı çerçevesinde karar almanızdır.

6. Konuyu zamana yaymanın dayanılmaz cazibesi

Şayet bugün alınacak karar bir maliyet getirecekse, bir kısım yöneticiler bu kararı ( örneğin konuyu yargıya taşıyarak) ötelemek eğiliminde olabilirler.
6736 oldukça cazip bir durum yarattı. Göz ardı etmeyin derim.

7. Kazanma olasılığı %99.9 olsa ne olur?

Yargıdaki dosyalarla ilgili olarak, bize, kazanma olasılığı soruluyor. Bu sıralar diyorum ki, "%99.9 kazanırsınız desem ne olacak?". %100 denemeyeceği için en iyi ihtimalle 0.1 de olsa kaybetme riski var.

Siz karar verirken, kaybederseniz ne olur'u düşünün.

8. Türkiye’de emsal karar (Case Law) sistemi yok

Bir çok ülkede, özellikle Anglo Sakson hukukunda, mahkemelerin verdikleri kararlar emsal kabiliyeti açısından adeta kanun gibidir.

Biz de ise aynı mahkeme dahi daha önce kendi verdiği kararın aksine karar verebilir.
Bu nedenle dava aşamasındaki dosyalarınız için 6736 değerlendirmesi yaparken elinizdeki kararlara çok fazla güvenmeyin.

9. Matrah artırımından yararlanmamış olanların incelenme olasılığı çok artacak

Şuan inceleme elemanı sayısı yaklaşık 10 bin civarında. Matrah artırımı sonrası büyük bölümü genç arkadaşlarımızdan oluşan, bu genç ve hırslı inceleme grubu, doğal olarak, boş oturmayacak, 2011-2015 dönemlerinde aftan yararlanmamış şirketleri incelemeye başlayacaklar. Matrah artırımından yararlanma oranının yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla incelenebilecek küme küçülmüş, doğal olarak , incelemeye seçilme olasılığı artmış olacak.

10. Aç kapa matrah artır

Geçmiş dönemler ilgili olarak en ufak bir, incelenme, eleştirilebilme riskiniz varsa, bu riskiniz ile matrah artırımı maliyetini karşılaştırıp ona göre karar verin. Bir risk görüyorsanız 2011-2015 dönemleri için, bir dilekçe ile mükellefiyet açtırıp, matrah artırımında bulunun, daha sonra da (şayet 01.01.2016 dan itibaren riski bir faliyetiniz yoksa) kapatma dilekçesi ile mükellefiyetinizi kapattırın. Bu konuda vergi daireleri bir sorun yaratmıyorlar. Gelir İdaresi konuyu bir iç genelge ile düzenlemiş.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 26.10.2016)

GÜNDEM