BASINDAN YAZILAR
SGK İşyeri Açılışında Ne Değişti? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

SGK İşyeri Açılışında Ne Değişti? / İbrahim Işıklı

 SGK tarafından özellikle uygulamaya ilişkin birçok iyileştirme ve yenilik yapılmaya devam ediliyor. Son olarak da, işyeri dosyalarında, sadece özel sektörden, özel sektöre verilen işlerde sözleşme yenilenmesi durumundaki tereddüt ortadan kaldırılarak, büyük bir kolaylık sağlandı. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu kapsamı dışında kalan özel sektör işyerlerine ait hizmet alımları özelden özele verilen işler olarak kabul etmektedir.

Özelden özele verilen işlerin tekrarlanarak, yani hizmet alım sözleşmesinin yenilenmesi şeklinde verilmesi halinde, işverenlerin işyeri dosyası tescili yapmalarında ihtilaflı bir durum ortaya çıktığı görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özelden özele verilen işlerde ihtilaf yaratan bu konuya açıklık getirmek amacıyla 2016-23 Sayılı Genelgesi’ni yayınlanmıştır.

18 Ekim 2016 tarih ve 2016-23 Sayılı SGK Genelgesi’ne göre özelden özele tekrar verilen işlerde işyeri dosyasının tescili aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri (ters işlem kodu ile (1) veya (3) mahiyet kodunda tescilli özel sektör işyerleri de dâhil) tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde;

- Çalıştırılacak personel sayısının belli olması,

- Konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması,

- Önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30’uncu gün dâhil) daha az bir süre olması,

- Sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması şartlarının bir arada bulunması kaydıyla,

sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmemesi bu bağlamda, sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacağı belirtilmiştir.

“Özelden özele verilen işlerde” önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yeni sözleşmeye göre sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden fazla olması halinde de yeni sözleşmeyle verilen iş için yeni işyeri dosyası tescil ettirilmesi veya sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden az olmasına rağmen ayrı dosya tescil ettirilmesinin tercih edilmesi halinde en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işyeri tescilinin yaptırılması gerekmektedir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 26.10.2016)

GÜNDEM