BASINDAN YAZILAR
”Varlık Barışı”nda Cevap Bekleyen Sorular (2) / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

”Varlık Barışı”nda Cevap Bekleyen Sorular (2) / Zeki Gündüz

 Değerli DÜNYA okurları, çarşamba günü başladığımız yazıya devam edelim. 

3. Yabancı bankaların müşterilerinden talepleri

Varlık Barışı’na ilişkin düzenleme konjonktürel olarak, dünyadaki bilgi paylaşımı, karşılıklı yardımlaşma ve bu konulardaki uluslararası anlaşmalar yürürlüğü arifesine denk gelmekte. Bir çok ülkede geçiş dönemine yönelik olarak benzer bir takım düzenlemeler yapılıyor. Geçmişte, oldukça liberal ve banka müşterilerinin kimliklerinin gizliliğini ön plana alan düzenlemeler hızla değişmeye, kara para ve haksız vergi rekabeti tartışmaları ve sistem dışına itilme kaygısı ile tüm ülkelerin konuyla ilgili tavrında köklü değişiklikler yaşanmaya başlandı.
Bir çok ülke bankası müşterilerinden, " Banka hesabındaki paralarla ilgili vergisel yükümlülüklerin tam ve eksiksiz yerine getirdiğinin açıklanmasını" istiyor.

Varlık Barışı düzenlemesi, yurt dışında bulunan varlıkların vergisel sorunlarını karşıladığı ölçüde uluslararası arenada para sahiplerini rahatlatmış olacak.

Mali İdare, "Varlık Barışı’na başvuranlar, rahatlıkla, beyan ettikleri bu tutarlarla ilgili vergisel hiç bir sorunla karşı karşıya kalınmayacağını, beyan edilen bu tutarlarla ilgili olarak, geçmiş dönemlerdeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmiş sayılacağını ifade edebilirler." diyebildiği ölçüde bir rahatlama olacaktır.

4. Menkul kıymetler konusunda banka ve aracı kurumlar için açıklama ihtiyacı

Varlık Barışı konusundaki düzenlemeye göre menkul kıymetlerin bildirimi banka ve aracı kurumlara yapılabilecek. Ancak ,yurt dışında bulunan ve fiilen yurda getirilemeyecek,varlığı ve hukuki bağı birtakım anlaşma ve belgelerle temsil edilebilen menkul kıymetlerin varlık ,değer ve sahipliğinin nasıl belgeleneceği, bu bildirimin nasıl olacağı, bankaların bu bildirimde neye dikkat edeceği, elde ettiği bilgileri nasıl muhafaza edeceği,diğer kanunlardan doğan bildirim ve raporlama yükümlülükleri, BDDK ve SPK mevzuatı karşısında konunun durumu ve benzeri bir kısım hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Aksi taktirde banka ve aracı kurumlar, kendileri için hatırlı müşteri konumunda olanlar dışındakilerin bu kabil beyanlarını, kendilerine yüklenen sorumluluğun belirsizliği nedeniyle kabul de isteksiz davranacaklardır.

5. Terör, kaçakçılık vb. Kaynaklı (kara para dışında) yurt dışındaki varlıklar için varlık barışının koruyuculuğu

Terör örgütlerinin, kaçakçıların (uyuşturucu, silah, insan) bu faaliyetlerinden elde ettikleri tutarlar dışındaki tüm varlıkların varlık barışı koruması altında olacağı yetkili ağızlarca altı çizilerek vurgulanmalıdır.

6. Varlık Barışı’ndan vergi istenmemesi beklentinin aksine ürkütüyor

Belki komik gelecek, ancak, geçmiş varlık barışı uygulamalarında varlık barışı beyanları üzerinden bir vergi istenmiş olmasına rağmen, şimdi istenmiyor olması, gerek koruyuculuk, gerekse sonradan mı vergi istenecek kaygılarıyla soru işaretleri yaratıyor.

7. Güvenli başka liman/sorun yaratmayacak ülke/metod arayışları

Dünyada oluşan yeni atmosfere ve vergi barışı/varlık barışı düzenlemelerine karşın, mükellefler, bunun dışında bir yer veya yol var mı arayışındalar. Bu sıralar Amerikan bankalarının, bilgi değişim anlaşmasının Amerika tarafından imzalanmadığını ifade ederek bir cazibe merkezi haline gelmeye çalıştığını duyuyoruz.

8. Yurt dışında ve Türkiye’de bankacılarla görüşülmesi faydalı olacaktır

Bu konuda başvuruların yüksek seviyede olabilmesi için kafalarda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi faydalı olacaktır. Özellikle bankacılarla yapılacak görüşme ya da onlardan toparlanacak sorulara verilecek cevaplar başvuruları artırabilecektir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 14.10.2016)

GÜNDEM