BASINDAN YAZILAR
Banka Çalışanlarına Müjde! / Resul Kurt - MuhasebeTR

Banka Çalışanlarına Müjde! / Resul Kurt

 Çalışanlar, genel itibariyle sosyal güvenlik açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’ya (SGK) bağlı olmakla birlikte, 18 banka, sigorta şirketi ve oda borsa sandığı da çalışanlarına sosyal güvence sağlıyor. Diğer bir deyişle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği personeli için kurulmuş bulunan sandıklar, bu kurumlarda çalışanların emeklilik ve sağlık ile ilgili hizmetlerini karşılamaktadır. Buralarda çalışanların sosyal güvenlik primleri SGK yerine bu sandıklara yatırılmaktadır.

Bu sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin SGK’ya devredilmesine ilişkin süre, 6645 sayılı Kanun ile belirsiz hale getirilmiş ve bu süreyi belirlemekle Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Ancak bu devir gerçekleşmediği için banka sandık hizmeti olan vatandaşlar, bu hizmetlerinin hizmet dökümlerinde göremiyorlar ve emeklilik aşamasında tahmininden daha az prim gün sayısı bulunan sigortalılar, bir mağduriyet ile karşılaşıyordu.

Yapılan düzenleme ile sandıklarda çalışanların ya da buralarda hizmeti olan sandık sigortalılarının hizmet bildirme birleştirme işlemleri, hizmet çakışmasının tespiti, sağlık yardımlarından yararlanması bakımından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, diğer kanunlarla SGK tarafından verilen görevlerin takibinin yapılabilmesi açısından kağıt ortamında yapılmakta olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır.

Banka sandıkları ile SGK arasında hizmet bildirme ve birleştirme işlemleri elektronik ortama taşındığından 8.9.2016 tarihinden itibaren bu sandıklarda çalışması olan sigortalıların banka sandığına ait hizmetleri ile 4(a), 4(b) ve 4(c) kapsamında hizmetleri www.turkiye.gov.tr adresinden görüntülenmeye başlanmıştır.
Bu sandıklara tabi hizmeti bulunanların ilgili sandığa müracaat ederek hizmet bilgilerinin girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan bu düzenleme ile banka sandıkları çalışanlarının en önemli sorunu olan hizmet sürelerine ulaşmada yaşanan sorun çözülmüş olacak. 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 30.09.2016)

GÜNDEM