BASINDAN YAZILAR
Avukatlık Stajı Borçlanmasında Önemli Noktalar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Avukatlık Stajı Borçlanmasında Önemli Noktalar / Şevket Tezel

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıl staj yapıyorlar. Bu staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile SGK’ya müracaatları durumunda bahse konu süreleri borçlanmaları da mümkün bulunuyor.

Borçlanma işleminin yapılabilmesi için staj süresinin tamamlanması gerekmekle birlikte avukatlık stajını tamamlamadan ayrılıp, daha sonra borçlanma talebinde bulunanlardan,

  • 10.05.2001 tarihine kadar adli ve askeri hâkimlik ve savcılıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportörlüklerinde ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre hakimlik veya savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl,
  • 10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, idari ve askeri yargıda hakimlik ve savcılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl,

süre ile hizmeti bulunan ve avukatlık yapma hakkına sahip olanların avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartları aranmadan avukatlık stajında geçen süreleri de borçlandırılması mümkün bulunuyor.

Azami süre

Borçlandırılacak olan süre hiç bir şekilde bir yıllık süreyi geçemeyeceğinden, staj bitim tarihinden geriye doğru gidilmek suretiyle süre tespiti yapılıyor.

Çakışma olursa

Avukatlık staj süresi sırasında, sosyal güvenlik kuruluşlarından birisine prim ödendiğinin tespit edilmesi veya askerlik hizmeti ile staj sürelerinin iç içe geçtiğinin tespit edilmesi halinde, prim ödenen süreler veya askerlik hizmetinden sayılan süreler düşülmek suretiyle kalan staj süreleri borçlandırılması gerekiyor.

Örneğin 14.04.2014 tarihinde 4/c sigortalısı olarak göreve başlayan sigortalı, 24.05.2014 tarihli dilekçesiyle 26.01.2013-27.07.2013 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde, 25.09.2013-27.03.2014 tarihleri arasında avukat yanında geçen avukatlık staj süresini borçlanmak istiyor. Sigortalının 26.01.2013-27.07.2013 tarihleri arasında 6 ay mahkemeler nezdinde, 25.09.2013-27.03.2014 tarihleri arasında 6 ay avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık avukatlık staj süresi borçlandırılabilecektir. 6 aydan fazla olan 26.01.2013-27.01.2013 ve 25.03.201-27.03.2013 tarihleri arasındaki süreler ise borçlandırılmaz.

Yine örneğin 25.12.1992 – 21.09.1993 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde stajını tamamladıktan sonra avukat yanında staj yapmakta iken 16.12.1993 tarihinde Adalet Bakanlığında hakim adayı olarak göreve başlayan ve bu görevinden 28.03.2013 tarihinde ayrılarak 07.04.2013 tarihinden itibaren serbest avukat olarak çalışmaya başlayan sigortalı,07.04.2014 tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir. Hâkimlik görevinde 4 yıldan fazla süresinin bulunması nedeniyle avukatlık yapma hakkına sahip olduğu tespit edilen sigortalının avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma koşulu aranmaksızın 25.12.1992 – 15.12.1993 tarihleri arasında geçen 351 günlük süresini borçlandırılması gerekiyor.

Kademe İlerlemesi

Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekiyor. Örneğin hukuk fakültesi mezunları dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirdiklerinden 9/1’den atanırlar ancak avukatlık stajını gördüğünü belgelendirenler 9/3’den atanırlar. Hukuk fakültesi mezununun memur olarak atanıp memuriyeti esnasında avukatlık stajını tamamlaması halinde 9/1'den 9/2’ye ilerletilmesi gerekir.

(Ali Tezel | 29.08.2016)

GÜNDEM