BASINDAN YAZILAR
İneklerini Kaybeden Yaşlı Çiftin Feryadı Emekliliğimiz Yok / Vedat İlki - MuhasebeTR

İneklerini Kaybeden Yaşlı Çiftin Feryadı Emekliliğimiz Yok / Vedat İlki

 İNEKLERİNE SARILARAK AĞLADILAR
Olayı haber alıp meraya gelen baba Hüseyin (66) ve anne Fatma Girkin (62) ise gördükleri manzara karşısına fenalık geçirdi. Yaşlı kadın ve eşi, ölen ineklerine sarılarak gözyaşı döktü.

Yaşlı karı koca oğullarıyla birlikte aynı köyde yaşıyorlar,bu ineklerin sütlerini satarak geçinmeye çalışıyorlar.

Fatma teyze ne benim ne de eşimin emeklisi yok,ineklerde ölünce nasıl geçineceğiz diyor.

Yaşlı karı kocanın bunca yıldır,tarımla iç içe olmalarına rağmen tarım sigortasından bi haber olduklarını da gördük.

Bunun nedeni de halen bir sosyal güvence şemsiyesi altına alınmamasıdır.

4/a statüsünden 2925 sigortalı olunmamı,2926 sayılı Tarım Bağ-Kur yok,EK/5 dediğimiz statüye geçilmemiş olduğunu görüyoruz.

Üstelik 65 yaşındaki amcamız için ise 2022 sayılı Kanundan da haberleri var mı? Onu da bilmiyoruz.

2022 GÖRE MAAŞ BAĞLANIR

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.

Burada acaba yaşlı amcanın inekleri gelir olarak görüldüğünden maaş bağlanmamış mıdır?

65 yaşını dolduranların sigortalılığının sona erdirilmesi
5510 sayılı Kanunun 4-1(b/Bağ-Kur) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılmışlardır.
5510 sayılı Kanunun 9. maddesinde 1.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona ermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
65 yaşını doldurmaları nedeniyle sigortalılıklarının iptal edilmesi için talepte bulunanlardan, iptalini istedikleri sigortalılık sürelerinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmış olanlar, SGK tarafından yapılan sağlık giderlerinin kendilerinden tahsil edileceği hususunda bilgilendirildikten sonra, sigortalılıklarının sona erdirilmesine ilişkin talepleri işleme alınır.
Sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin talepte bulunanlardan dilekçelerinde sigortalılıklarının sona erdirilmesini istedikleri tarihte 65 yaşını doldurmayanların sigortalılıkları sona erdirilmez.
Ancak, 65 yaşını doldurdukları tarihte veya bu tarihten sonraki bir tarihte sigortalılıklarını sona erdirebileceği hususunda sigortalılar bilgilendirilir.
Sigortalıların yeniden talepte bulunmaları halinde bir yıllık müracaat süresinin hesabında ilk dilekçelerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak yeni dilekçelerinde belirttikleri tarihe göre sigortalılıkları sona erdirilir.

Bu haktan yararlananlar öncelikle 1800 günlerini tamamlamalarını tavsiye ederim.

Hem ölüm aylığı hem de malullük aylığı adına.

Öncelikle bunu planlamadan sigortalılıklarını durdurmasın.

Elbette devlet SYDV aracılığıyla bu yaşlı çifte el uzatacaktır.

Bundan çıkartmak istediğimiz ders Sosyal Güvenliğimize sahip çıkalım,yıllar su gibi akıp giderken 65 yaşa gelsek de sigortalılığımızı sonlandırmadan önce başımıza gelmesi olası felaketleri düşünerek adım atmalıyız.

 

Sosyal Güvenlik ertelenmez..

(Kaynak: Ali Tezel | 27.08.2016)

GÜNDEM