BASINDAN YAZILAR
‘Güçlü Türkiye’ İçin Kadın İstihdamı Şart / Cem Kılıç - MuhasebeTR

‘Güçlü Türkiye’ İçin Kadın İstihdamı Şart / Cem Kılıç

 Önceki gün Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla ‘15 Temmuz’ sonrası ekonominin mevcut durumu ve ekonomik açıdan alınması gereken önlemler konusunda İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi. Toplantıda üç bakan, Türkiye’nin önde gelen sanayicileri ve bankacılarıyla ekonomiyi ve potansiyel özüm önerilerini tartıştı.


Fikir sofrasında çalışma yaşamı bakımından çok önemli konularda hem bakanlar, hem de özel sektör temsilcileri benzer sorunlara işaret etti. Bu sorunlardan ilki, kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının düşüklüğü. Önümüzdeki dönemde kadın istihdamına ayrı bir önem verileceği ve kadınlara istihdam alanında öncelik verileceği, bakanların yaptıkları sunumlardan da anlaşılıyor. Özellikle Maliye Bakanı “kreş teşviki” benzeri teşviklerin artırılmasıyla kadının iş yaşamına aktif katılımının sağlanması gerektiğini ifade etti. Gerçekten de Türkiye’nin kısa dönemde atıl işgücü sorununu çözerek, kadınları ekonomik hayata dahil etmesi ve kadın işgücü potansiyelinden yararlanması gerekiyor.

Devlet desteği gerek

Kadınların işgücüne katılımını sağlamak için atılacak adımlar konusunda kapsamlı bir plana ihtiyaç var. Şimdiye kadar ki adımlar çalışan kadınlara yönelikti. Konunun daha kapsamlı bir şekilde ve işveren devlet işbirliğiyle ele alınması gerekiyor.

Kreşlerin devlet eliyle desteklenmesi ve daha çok kadının işgücüne katılımını sağlayacak şekilde planlanması gerekiyor. Aksi taktirde kadın çalıştıran işverenin cezalandırılması gibi bir noktaya gidiliyor ki bu asıl amaçtan uzaklaşma sonucunu doğuruyor. Bu kapsamda kadın çalıştıran işverenlere yükümlülük getirmek yerine devlet işveren işbirliği ile kadın istihdamı yaratacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok önemli.

Nitelikli işgücü...

Çalıştaya katılan iş dünyası temsilcilerinin önem verdikleri bir diğer sorun alanının ‘’nitelikli işgücü’’ açığı olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda, özellikle okul-sanayi işbirliğini, yani eğitim sistemi ve özel sektör arasındaki etkileşimi gerçekleştirecek tedbirlere ağırlık verileceği anlaşılıyor. Yeni Türkiye modelinde nitelikli çalışan sayısının artması kaçınılmaz olacak.

Türkiye işgücü piyasasının en temel mücadele alanlarından biri de eğitim ve istihdam arasındaki ilişkide yaşanan sorunlar.

Bugün bir tarafta çok sayıda üniversite mezunu gencimiz varken, diğer tarafta işverenlerimiz istediği nitelikte işgücü bulamadığına ilişkin sıkıntılarını dile getiriyor. Ülkemizde genç işsizliği oranı, genel işsizlik oranlarının iki katı. Ancak özellikle yükseköğretim mezunu gençler arasında işsizlik oranları daha da yüksek. Neredeyse her üç üniversite mezunundan biri işsizlik riski altında. Dolayısıyla, eğitim sistemi ve özel sektör arasındaki ilişkinin oluşturulması son derece önemli.

Çalıştayda FETÖ’nün yurtdışındaki okullarına ilişkin görüşler de ortaya çıktı. Yurtdışında kapatılan okulların, yurt dışına gönderilecek Türk öğretmenlerle kurulacak devlet okulları olarak veya özel sektöre ait okullar zincirinin bir halkası şeklinde de değerlendirilebileceği konusunda görüşler paylaşıldı.

Yatırımcı güven ister

Çalıştayda özel sektör temsilcileri esas olarak “güven” konusunda adımlar atılmasını, reel sektörün bu güvenle yatırım yapmasının her şeyin başında geldiğini vurgulamaları da son derece önemliydi. Reel sektörün yeni yatırımlar ve istihdam konusunda yeni teşviklere gereksinimi olabilir. Yeni teşviklerin de kolay uygulanabilir ve etkin bir yapıda hayata geçirilmesinin sağlanması gerekiyor.

 

(Milliyet Gazetesi | 25.08.2016)

GÜNDEM