BASINDAN YAZILAR
Yabancı Çalıştırmada ‘Turkuaz Kart’ / Arif Temir - MuhasebeTR

Yabancı Çalıştırmada ‘Turkuaz Kart’ / Arif Temir

 Türkiye’de yabancıların istihdamını düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun yabancıların istihdamı konusunda yeni düzenlemeler getirdi. Bu yeni düzenlemelerden biri de “turkuaz kart” uygulaması. Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeye turkuaz kart deniliyor. 

Kimlere veriliyor? 

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara turkuaz kart veriliyor. 
Turkuaz kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilecek. 

Kart süresi ne kadar? 

Turkuaz kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen turkuaz kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz turkuaz kart verilir. Bu başvurunun, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılması gerekiyor. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve turkuaz kart geçersiz hale gelir. 

Turkuaz kart sahibi yabancı 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan aynen yararlanır. Eş ve çocuklara ikamet hakkı Turkuaz kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına turkuaz kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecek.

Geçici koruma sağlanan vatansızlar ve mülteciler örneğin Suriyeli mülteciler turkuaz kart uygulanmasından yararlanamayacak. 

Turkuaz kart uygulaması ile nitelikli yabancıların ülkemizde çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmıştır.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 19.08.2016)

GÜNDEM