BASINDAN YAZILAR
Yabancı Öğrenci İstihdamında Yeni Dönem Başladı / Arif Temir - MuhasebeTR

Yabancı Öğrenci İstihdamında Yeni Dönem Başladı / Arif Temir

 Türkiye’de yabancıların istihdamını düzenleyen 4817 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı  Uluslararası İşgücü Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre yeni dönemde yabancı öğrenci ve mühendis çalıştırmanın kuralları da değişti. 

Yabancı öğrenci çalıştırma 

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecekler. 

Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilecekler. Bunlar 4857 sayılı İş Kanununa göre  kısmi süreli(part-time) çalışabilecekler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için kısmi süreli(part-time) çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Bunlar tam sürelide çalışabilecekler.  

 Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmemektedir. 

 Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  belirlenecek. 

Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması halinde, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilecek. 

Yabancı mühendis ve mimar çalıştırma  

Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar  6735 sayılı  Uluslararası İşgücü Kanununa  göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilecekler. 

Yabancı çalıştırma izni başvurusu  nereye yapılacak? 

 Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılacak. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  iletilecek. Çalışma izni başvuruları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  yetkilendirilen yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecek. Yetkili aracı kurum uygulaması yeni getirilen bir düzenleme.  

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 16.08.2016)

GÜNDEM