BASINDAN YAZILAR
12,5 Yıl ve 15 Yıl Emeklilik Haberi Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

12,5 Yıl ve 15 Yıl Emeklilik Haberi Nedir? / Vedat İlki

 Basında 06/08/2016 tarihinde GENÇLERİN EMEKLİLİĞİNDE 12,5 YIL VE 15 YIL YETERLİ denilmesiyle birlikte tarafıma sorular sorulmaya başlandı.

Soranlar ısrarla yasal değişiklikler mi oldu diyorlar.

Oysa yeni bir şey yok.

Zaten köşemde buna benzer yazıları yılda en az 3 yada 5 defa yazmışım,hatta tablolara da yer vermişiz.

Bütün bunlara rağmen Gazete de manşet yapılan habere gelince bana göre bir hatırlatma olmuştur.

Okurlarımız rahat olsunlar değişen bir şey yok,kanunlar eskiden olduğu gibi devam ediyor.

İŞÇİ İÇİN 12,5 YIL NEDİR?

08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 08.09.1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

ESNAF İÇİN 15 YIL NEDİR?

Kanunun geçici 9. maddesinin ikinci fıkrasında 4/1-(b) kapsamında olup, 08.09.1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya,

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi,

şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.

MEMUR İÇİN 15 YIL NEDİR?

25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine emekli olur.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır. (d, e ve f) fıkraları kapsamına girenlere 61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmaz.

1/05/2008 TARİHİ SÜRELER VE YAŞLAR ARTIYOR

ilk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; 4/1-(a/işçi) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün,

4/1-(b-c/esnaf-memur) sigortalılarına, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadleri, 4/1-(a/işçi) sigortalıları için 7200, 4/1-(b/c/esnaf-memur) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşullarının 28. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 01.01.2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenecektir.

5510/28. maddenin iki ve üçüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili Kanun

4/1-(a) sigortalıları için 7200, 4/1-(b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih

Tahsis Talep Tarihindeki En Az

No

Madde No

Yaş

Gün Sayısı

Kadın

Erkek

4/1-(a) sigortalıları

4/1-(b/c) sigortalıları

5510

28/iki-(a)

01.05.2008 - 31.12.2035

58

60

7200

9000

28/üç

01.05.2008 - 31.12.2035

61

65

5400

5400

28/iki-(b) ve üç

01.01.2036 31.12.2037

59

61

7200

9000

62

64

5400

5400

01.01.2038 - 31.12.2039

60

62

7200

9000

63

65

5400

5400

01.01.2040 - 31.12.2041

61

63

7200

9000

64

65

5400

5400

01.01.2042 - 31.12.2043

62

64

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2044 – 31.12.2045

63

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2046 – 31.12.2047

64

65

7200

9000

65

65

5400

5400

01.01.2048

65

65

7200

9000

65

65

5400

5400

Yine 28. maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. 5400 gün prim ödeme gün koşulu için Kanunun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

4/1-(a) sigortalıları için 5510/geçici 6. madde-yedinci fıkra (b) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

İlgili kanun

Sigortalılık süresinin başlangıcı

Tahsis talep tarihindeki en az

No

Madde No

Yaş

Gün sayısı

Kadın

Erkek

5510

Geçici 6/Yedi-(b)

01.05.2008 - 31.12.2008

61

63

4600

01.01.2009 - 31.12.2009

61

63

4700

01.01.2010 - 31.12.2010

61

63

4800

01.01.2011 - 31.12.2011

61

63

4900

01.01.2012 - 31.12.2012

61

63

5000

01.01.2013 - 31.12.2013

61

63

5100

01.01.2014 - 31.12.2014

61

63

5200

01.01.2015 - 31.12.2015

61

63

5300

01.01.2016 -

61

63

5400

 

(Kaynak: Ali Tezel | 12.08.2016)

GÜNDEM