BASINDAN YAZILAR
Bireysel Emeklilikteki Birikimlerim ve Aylıklarım Haczedilebilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Bireysel Emeklilikteki Birikimlerim ve Aylıklarım Haczedilebilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy

 Malum, gündemde bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tasarı var.  Bu konuda yapılması düşünülen yenilikler basında epeyce yer aldı. 

Peki, çalışanlar ve bireysel emeklilik sisteminden ileride emekli aylığı alacaklar için haciz konusu önemli. Çalışanlar, bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinin ve ileride bu sistemden bağlanacak aylıklarının haczedilip edilemeyeceğini merak ediyorlar.  

Bu nedenle, biz de bireysel emeklilik sisteminin haciz ile ilgili bölümünü ele  aldık.

Önce, konu ile ilgili 4632 sayılı Yasa’nın 17 nci maddesini verelim. (Ek fıkra: 3/6/2007-5684/41 md.)

Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.

Şimdi, bu yasa maddesini izah edelim.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimler haczedilebilir mi?

Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez.

Örnek 1. Sistemde 40 aydır bulunmakta olan bir katılımcının 69.000 TL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 1.647 TL olduğunu varsayalım.

Bu katılımcının birikimlerinin 1.647x 40 = 65.880 TL tutarındaki bölümü haczedilemeyecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olarak düzenli olarak aylık alanların, bu aylıkları haczedilebilir mi?

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası çerçevesinde ödemelerinin, aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarı kadar olan kısmı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez.

Örnek 2. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan bir kişinin yıllık gelir sigortasından aylık 2.000 TL almakta olduğunu varsayalım. Haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin de 1.647 TL olduğunu dikkate alırsak; bu katılımcıya, ödenen aylık 2.000 TL’nin, 1.647 TL’si hacze konu edilemeyecektir.

 

(Kaynak: Star Gazetesi | 09.08.2016)

GÜNDEM