BASINDAN YAZILAR
5510 Sayılı Kanununa Göre Fiili Hizmet Nedir-4 / Vedat İlki - MuhasebeTR

5510 Sayılı Kanununa Göre Fiili Hizmet Nedir-4 / Vedat İlki

Tabloya göre fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaş hadlerinden indirilmesinde, Tablo da yer alan işyerlerinde

a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800,
b) (18) inci sırada yer alanlar hariç olmak üzere diğer sıralardakiler için en az 3600,
gün çalışılmış olması gerekir.

Malullük ve ölüm hallerinde emeklilik yaş haddinden indirim uygulanmaz.

 

 

 

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ GÜN SAYISI

1) Kurşun ve arsenik işleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3600 GÜN

2) Cam fabrika ve atölyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3600 GÜN

3) Cıva üretimi işleri sanayii

 

3600 GÜN

4) Çimento fabrikaları

 

 

3600 GÜN

5) Kok fabrikalarıyla termik santraller

 

 

 

 

 

3600 GÜN

6) Alüminyum fabrikaları

 

 

3600 GÜN

7) Demir ve çelik fabrikaları

 

 

 

 

3600 GÜN

8) Döküm fabrikaları

 

 

3600 GÜN

9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

 

 

3600 GÜN

10) Yeraltı işleri 

1800 GÜN

11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

3600 GÜN

12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

 

 

3600 GÜN

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

3600 GÜN

14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında

3600 GÜN

15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri

3600 GÜN

16)  Basın ve gazetecilik mesleğinde

 

3600 GÜN

17)  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

3600 GÜN

18)  Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

SINIR YOK

 

 

(Ali Tezel | 05.08.2016)

GÜNDEM