BASINDAN YAZILAR
5510 Sayılı Kanununa Göre Fiili Hizmet Nedir-3 / Vedat İlki - MuhasebeTR

5510 Sayılı Kanununa Göre Fiili Hizmet Nedir-3 / Vedat İlki

 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ DEĞERLENDİRME ESASI NEDİR?

 

Tabloda belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 -1 (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir.

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, yukarıda  yer alan tablonun;

a) (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ilâ (18) inci sıralarında yer alanlar için 5  yılı geçmemek,

b) (13) ve (14) üncü sıralarında yer alanlar için 8 yılı geçmemek,

c) (10) uncu sırasında yer alanlar için herhangi bir sınırlama yapılmamak,

üzere, birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayısına eklenir.

 

 

 

 

 

Kapsamdaki İşler/İşyerleri

Prim Ödeme Gün Sayısına Ekleme

1) Kurşun ve arsenik işleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 yıl

2) Cam fabrika ve atölyeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5yıl

3) Cıva üretimi işleri sanayii

 

5yıl

4) Çimento fabrikaları

 

 

5 yıl

5) Kok fabrikalarıyla termik santraller

 

 

 

 

 

5 yıl

6) Alüminyum fabrikaları

 

 

5yıl

7) Demir ve çelik fabrikaları

 

 

 

 

5yıl

8) Döküm fabrikaları

 

 

5yıl

9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

 

 

5yıl

10) Yeraltı işleri 

sınır yok

11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

5 yıl

12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

 

 

5 yıl

13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

8 yıl

14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında

8 yıl

15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri

5yıl

16)   Basın ve gazetecilik mesleğinde

 

5 yıl

17)  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

5yıl

18)   Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

5yıl

 

(Kaynak: Ali Tezel | 04.08.2016)

GÜNDEM