BASINDAN YAZILAR
Kahramanlara Verilecek Kredinin Detayları / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Kahramanlara Verilecek Kredinin Detayları / Ahmet Metin Aysoy

 15 Temmuz darbe girişimini önlemeleri dolayısıyla aylık bağlanacak kahraman gazilere ve şehitlerin dul ve yetimlerine 94.000 TL faizsiz konut kredisi verilecek. Toplu Konut İdaresi tarafından açılacak bu kredi ile ilgili merak edilen detayları kaleme aldık.

1-Kimler faydalanacak?

Bir konutla sınırlı olmak üzere, gazinin kendisine, şehidin dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babaya bu kredi verilecek.

2-Hangi konutlara kredi açılacak?

a) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığı tarihe bakılmaksızın, tapunun alındığı tarihten itibaren bir yıldan fazla süre geçmemiş olan konutlar.

b) İnşa halindeki

konutlar.

c) Miras yoluyla edinilen dahil olmak üzere, diğer hissedarlara ait bir kısım hissesi veya tamamı satın alınacak konutlar.

ç) Konut kooperatifine, sosyal yardımlaşma kurumuna veya belediye organizasyonlarına üye olunması suretiyle satın alınacak konutlar.

d) Hak sahibinin kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi.

e) İdarenin inşa halinde veya kullanıma hazır olarak sattığı konutlarından satın alınması.

3-Başvuru nasıl yapılacak?

Bu krediden yararlanmak için aşağıdaki belgelerle bankaya başvurulur:

a) Kredi istek dilekçesi.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan hak sahipliğine dair belge.

c) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi.

d) Konuta ilişkin tapu senedi veya örneği.

e) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyelerin inşa edecekleri konutlardan edinmek amacıyla bu kuruluşlara ortak veya üye olunması halinde, ortak veya üyeliğe ilişkin kooperatif yönetiminden, sosyal yardımlaşma kurumundan veya belediyeden alınan belge.

f) Toplu Konut İdaresi’nden hazır veya inşa halindeki konutların satın alındığına dair satış sözleşmesi veya tahsis belgesinin bir örneği.

g) Yapı kullanma izin belgesi veya gayrimenkul değerleme raporu.

4-Kredi hak sahibine nasıl ödenecek?

Kredi, hak sahibine aşağıdaki şekillerde ödenir:

a) Hazır konutun satın alınması halinde açılan kredi defaten ödenir.

b) Toplu Konut İdaresi tarafından satılan hazır veya inşa halindeki konutlardan satın alınması durumunda, sözleşmelerinde belirtilen satış tutarından açılacak kredi tutarı mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanır.

c) İnşa halindeki konutun satın alınması halinde, açılan kredinin yüzde 50’si gerekli sözleşmelerin yapılıp inşaat ruhsatı ibraz edildiğinde, kredinin kalan yüzde 50’si ise inşaat tamamlanıp mülkiyet tapusu alındığında ödenir.

ç) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediye konut projelerine ortak veya üye olunması halinde, bu Yönetmelik gereğince açılan kredinin yarısı inşaat ruhsatı ibraz edildiğinde, kalan yarısı ise konut inşaatının yüzde 50 seviyesine ulaştığına dair düzenlenecek gayrimenkul değerleme raporu ile tespit edilerek ödenir.

d) Hak sahibi tarafından kendi arsası üzerinde konut inşa edilmesi halinde; bu yönetmelik gereğince açılan kredinin yarısı inşaat ruhsatı veya değerleme raporu ibraz edildiğinde, kalan yarısı ise konut inşaatının yüzde 50 seviyesine ulaştığına dair düzenlenecek Gayrimenkul Değerleme Raporu ile tespit edilerek banka tarafından ödenir.

5-Kredinin geri ödenmesi nasıl yapılacak?

Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü oranında kesilmek suretiyle yapılır. Maaş bağlanan çocuklarına müşterek kredi açılmışsa, her birinin her türlü tazminatları da dahil olarak almakta oldukları maaşlarının1/4’ü oranında ayrı ayrı kesilir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 02.08.2016)

GÜNDEM