BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Sigortası Fonunda 96 Milyar Var Ama!!! / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

İşsizlik Sigortası Fonunda 96 Milyar Var Ama!!! / Özgür Erdursun

 İşsizlik maaşı; Türkiye de 1999 yılında yayınlanan 4447 sayılı kanunla uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten başlanarak çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmakta, kanunla getirilen koşulları sağlayan sigortalılara işsizlik ödeneği verilmektedir.

 

Çalışanların kendi istek, yetenek ya da kusurları dışında sebeplerle işsiz kalmaları hâlinde yaşayacakları gelir kaybını önlemek için devlet tarafından kesilen işsizlik sigortası primlerinin bir kısmının geri ödenmesini kapsayan ödenek türüdür.

İşsizlik sigortası fonunda 2016 Haziran ayı itibariyle 96 milyar TL gibi yüksek miktarda para birikmiş durumda ve her ay fondaki paraya 700 milyon TL eklenmekte 2016 yılının sonunda işsizlik sigortası fonundaki paranın 100 Milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Peki bu kadar büyük miktarlarda para birikmesine rağmen işsizlik sigortasından yararlanma şartları ve alınacak işsizlik maaşı neden yükselmiyor. Son 3 yılda en az 600 prim günü doldurma şartı biraz daha esnetilebilir, işsizlik maaşından yararlanma  süresi en az 6 ay ve en fazla 10 ay fakat bu süreler bir miktar daha uzatılabilir. Ayrıca işsizlik maaşı da bir miktar arttırılabilir  yada çalışanların alacağı işsizlik maaşı asgari ücrete göre değil de almış oldukları maaşa göre, işsiz kalanlara verilebilir. Çalışırken son brüt maaşlarından kesinti yapılan işsizler asgari ücrete göre işsizlik maaşı almaları da haksızlık olarak nitelendirilebilir.

İşsizlik maaşı en az 653,80 en fazla 1.307,60 TL’dir.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI

  6/2000-12/2001 01.01.2002’den itibaren

İşçi Payı % 2 % 1

İşveren Payı % 3 % 2

Devlet Payı % 2 % 1

Brüt maaş üzerinden her ay yapılan bu kesintiler, işsiz kalanlara Asgari ücretin brüt rakamının %40 ve %80 arası ödeniyor. Kesinti yapılırken brüt maaşa göre kesilmesine rağmen ödemeler asgari ücrete göre yapılmaktadır.

İşsizlik maaşı alma şartları;

Kişi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı, ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmalıdır.

Kişi kendi istek ve iradesi dışında kastı veya kusuru olmaksızın işsiz kalmış olmalıdır.

Kişi hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İş Kurumuna şahsen başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda gecikilen süre, hak kazanılan işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir.

Kişi çalışmaya elverişli ve istekli olmalıdır.

Kişi başka bir kurumdan gelir elde etmemelidir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMA SÜRELERİ

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek aralıksız olarak çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu‘na göre;

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışındaişini kaybedenler,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıylason üç yıliçinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

(Kaynak: Bursamanset | 23.07.2016)

GÜNDEM