BASINDAN YAZILAR
Cesur Yürekleri Üzmeden Yasal Düzenleme Yapilir/ÇSGB ve SGK Çalişanlari Demokrasi Nöbetinde / Vedat İlki - MuhasebeTR

Cesur Yürekleri Üzmeden Yasal Düzenleme Yapilir/ÇSGB ve SGK Çalişanlari Demokrasi Nöbetinde / Vedat İlki

15 Temmuz günü cuntacılara karşı direnen cesur yürekleri mağdur etmeyecek yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

O gün ellerinde sadece Türk bayrağı, göğüslerinde imanlarıyla Millet şuuruyla meydanda silahlı cuntaya karşı direnerek şehit ve gazi oldular.


Bunların içinde vefat edenlerden belki de net olmasa da Sosyal Güvenlik mevzuatına göre 5 yıl 900 gün yada 1800 günü tamamlayamayanlar var.

Aileleri mağdur mu olacak.

Tabi ki hayır.

Nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç var.


Ölüm Aylığı

5510 sayılı SS ve GSSK geçici bir madde ilave edilerek;(kamu ve siviller için/4a,4b,4c)

‘’Ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır. ‘’


Mallül Olanlar (kamu ve siviller için/4a,4b,4c)

%60 ve Üzerinde Mallül Olanlar için yukarıdaki benzeri düzenleme yapılır;

Sigortalılık süresi aranmadan maaş bağlanır.


Engelli Olanlar (kamu ve siviller için/4a,4b,4c)

Gazi olanlar için sürekli iş göremezlik geliri olarak %10 ila %39,99 arasında olanlara  gelir bağlanması. Emekli olmaları halinde hem gelir hem de aylık almada tam ödeme hakkı tanınması.

%40 ila %59,99 arasında olanlara hem gelir hem de aylık yönünden yapılacak düzenleme de sadece 3600 gün çalışma ile emekli aylığı, tam ödeme hakkı tanınması.

Tüm bu ödemelerde yasal asgari ücret dikkate alınarak alt sınır kontrolü yapılarak işlem yapılır.


Kaynak:

Cuntacılara tutukluluk süresince ödenmeyecek aylıklar,ayrıca kamulaştırılacak mal varlıkları.

Ayrıca cuntacılara ödenmeyecek emekli aylıkları(Emekli olma hakları ellerinden alınarak)

Kısaca bu millet bu cesur yüreklere yapılacak ödemeleri bütçe açığı ve SGK açığı demeden kabul edecektir.Hatta bunların içinde gazi olanlar varsa Emeklilikte yaşa takılıyorsa bile gaziliğin ödülü olarak derhal emeklilik haklarının verilmesine kadar gidilir.

Allah milletimize böyle acı günler yaşatmasın……


* ÇSGB ve SGK ÇALIŞANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE*

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu tarafından meşalesi yakılan demokrasi nöbeti tüm hızıyla SGK ve Bakanlığa bağlı  birimleri sardı.

SGK Başkanı Sn.Mehmet Selim Bağlı bey başta olmak üzere Başkanlık çalışanları(Başkan yardımcıları,Genel Müdürlük,Daire Başkanları),81 ilde görev yapan SGK İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğü çalışanları aralarında hiyeraşik yapıya bakmadan tek yürek olarak meydanlarda yer almaya devam ediyorlar.

Gündüzleri servislerde çalışanlar,akşam mesai çıkışında meydanlar da nöbetlerini tutmaya devam ediyor.


SGK çalışanları tarafından kurulmuş olan;

Ø  SGK Şefleri Derneği,

Ø  SGK Denetmenleri Derneği,

Ø  SGK İcra Memurları Derneği,

Ø  SGK Müfettişleri Derneği,

Ø  SGK Gönülleri Derneği,

Ø  SGK Şube Müdürleri

Kısaca tek vücut olmuş halde Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyorlar.

Sadece onlar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan ;

a.)Bakanlık Çalışanları

b.)Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü ve İlçe Çalışanları

c.)İş Müfettişleri,Dernekleri

ç.)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışanları

olmak üzere meydanlarda yer alıyorlar.

(Ali Tezel | 22.07.2016)

GÜNDEM