BASINDAN YAZILAR
Şehitler ve Yaralılar İçin Terör Tazminatı Verilmeli / Vedat İlki - MuhasebeTR

Şehitler ve Yaralılar İçin Terör Tazminatı Verilmeli / Vedat İlki

 15 Temmuz günü yapılan darbe girişimi sonucu şehitler ve yaralılar meydanları doldurdu.


Sn. Cumhurbaşkanı , Sn.  Başbakan tarafından bu işin organize olmuş terör örgütü tarafından yapıldığı medya aracılıyla,diğer iletişim kanallarıyla  halkımıza duyurulmuştur.

Ana arterlerde  darbeye karşı direniş yapan yaşlısından gencine sivil vatandaşlar yanında ,güvenlik güçlerinden hayatını kaybedenler ve yaralananlar vardır.


Yaralıların tüm tedavileri acil hizmetler kapsamında değerlendirilecek,SUT tebliğine bakılmadan,Sağlık Güvencesi olup olmadığı sorgulanmadan tüm tedavi ve tedavi sonrası giderleri karşılanmalıdır.

Görevi başında şehit olan gazeteci için ise iş kazası kapsamında gelir bağlanacaktır.

Şehit gazeteci için 5953 sayılı Basın İş Hukukundan doğan ölüm yardımı,diğer hakları görev yaptığı basın kuruluşu tarafından ödenecektir.


Şehitlerimize Allah(cc) rahmet diliyorum,yaralılara acil şifalar.

TSK aklı selim olan emir komuta zincirine bağlı kalarak,darbeye prim vermeyenleri de ayrıca kutlamamız gerekir.

Çünkü TSK ülkemizin vazgeçilmez teminatıdır.

TSK uğradığı tahribat sonrası tüm personeline yeniden erinden –generaline kanunlar nezdinde eğitimin önemini bir kez daha vurgulayacaktır.

TSK Kanunu,İç Hizmet Kanunu,TSK Ceza Kanunu,Anayasa,Ceza Kanunu ve askeri ikincil mevzuatlar tüm personele yeniden anlatılmalıdır.

Zihinlerde yer etmeli,demokrasinin üstünlüğü tartışılmamalı,darbelere yer olmadığı da belirtilmelidir.

TSK bu yönden yaralarını sarmalı,zarar gören kamu silahları ve gereçleri yanında ,kamu binaları zararlarını bu işe karışanlardan  tahsil edileceği kişilere duyurulmalıdır.


5233 Sayılı Kanunun amacı;

''Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.''


BAŞVURUNUN SÜRESİ

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60  gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır.

Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Bu Kanun kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu süre vali tarafından üç ay daha uzatılabilir


YARALANMA -ENGELLİ HALİ VE ÖLÜM YAPILACAK ÖDEME

Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

 a) Yaralananlara 6  katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,

b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere 4 katından 24  katı tutarına kadar,

c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere 25 katından 48  katı tutarına kadar,

d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere 49 katından 72 katı tutarına kadar,

e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, Nakdî ödeme yapılır.


MALULLÜK HALİNDE ÖDEMELER

a.)Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda malul olanlardan; a) Çalışma gücü kaybı %40 (%40 dâhil)-%60 (%60 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %60

b) Çalışma gücü kaybı %61 (%61 dâhil)-%79 (%79 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %80,

c) Çalışma gücü kaybı %80 (%80 dâhil)-%100 (%100 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı,

 üzerinden aylık bağlanır.


Ölenlerin hak sahiplerine 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden yapılacak  paylaştırma tutarında aylık bağlanır.

Bu kapsamda olaylara karışanlar hakkında öncelikle 926 Sayılı TSK kanunu,1632 Askeri Ceza Kanunu,211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu,5237 sayılı TCK yanında kamu malına zarar vermek,askerlikten ihraç edilmek,ayrıca terör zararının tazmini,menkul,gayrimenkullerine el koymak,kamu yasaklısı olmak, gibi cezalar uygulanacaktır.

Önümüzdeki günlerde TBMM yukarıdaki saydığımız Kanunlarda , darbe girişimine kalkışanlar için ,yeni yasal düzenlemelere de yer verilecektir.

Ekonomide olumsuz dalgalanmalar oluşacaktır.

Bu dalgalanmalarda hükümetin uygulayacağı politikalarla önlenebilir.


Kanımca önümüzdeki son 10 yılda çıkarılan tüm kanunlar,kamu kurumları ve çalışanları tekrar ele alınması gereklidir.

İşverenlerin,işsizlerin,emeklilerin sıkıntıları bu vesile ile gözden geçirilmeli,özellikle kamuda yapılanmış odaklar temizlenmeli,işverenler üzerinde kamu odaklı kurulan baskılar özellikle TİSK,TESK,TÜSİAD,MÜSİAD,TOBB,STK görüşleri ele alınmalı,demokrasi adına tek yürek olmuş kesimlerle bir araya gelerek uzlaşı ortamında,sanayi ve ekonomi barışı kurulmalıdır.

Kısaca bu vatan bizim,gidecek başka yerimizde yok.

Tek millet,tek bayrak sloganımız olmalıdır.

 

(Ali Tezel | 18.07.2016)

GÜNDEM