BASINDAN YAZILAR
Temmuz Ayında Değişecek Bordro Parametreleri Var Mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Temmuz Ayında Değişecek Bordro Parametreleri Var Mı? / Vedat İlki

 Her sene olduğu gibi,İK çalışanları kurulmuş çalar saat misali temmuz ayında parametre değişikliğini yaparlar.

2016 yılında özellikle SGK açısından parametre değişikliği olmayacaktır.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi,AGİ değişmeyecektir.

Değişecek olanlar ise Kıdem Tazminatı Tavanı,Çocuk ve Aile Yardımları olacaktır.

Özellikle Kurumsal ve TİS sendikalı işyerlerinde bu değişiklikler önem arz edecektir.

Kısaca 2016 yılında İK bu kalemlerde değişikliği programlarında yapacaklardır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

 

1.500

X

0,093259

=

139,89

 

 

 

8.000

X

0,093259

=

746,07

 

 

 

500

X

0,093259

=

46,63

 

 

 

1.000

X

1,4598

=

1.459,80

 

 

 

(1.500+8.000)

X

0,093259X (% 215)

=

1.904,82

 

 

 

Toplam

4.297,21

 

 

 

 KIDEM TAZMİNAT TAVANI

 

TL / YTL

Geçerli Olduğu Tarih

Kıdem Tazminat Tavanı

1 Temmuz 2016

4.297,21

 

Kıdem Tazminatından SGK Primi ve İşsizlik Primi Alınmaz,Gelir Vergisinden Muaf olup,sadece Damga Vergisi uygulanır.

 

Şartları:

1475/14'üncü Maddesinde yazılıdır.

Toplu iş sözleşmeleri ile 1 yıl kıdem karşılığı 30 günden fazla belirlenir,fakat tavan rakamı aşamaz.Tavan rakamı aşması halinde tıpkı ücret ödemesi gibi değerlendirilir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

 

 

 (Eş İçin Yapılan Ödeme)

 

 

Yürürlük Tarihi

Aylık Katsayı

Gösterge

Tutar (TL/YTL)

 

 

1 Temmuz 2016

0,093259

2.134

199,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Aile Yardımı özel sektörde Gelir Vergisi ve Damga vergisine tabi olup,SGK yönünden muafiyet sınırlarını aşan miktar SPEK ve işsizlik primine tabi tutulur.

2016 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2016 – 31.12.2016

46,63

23,31

Hesaplama şekli

(500 x 0,093259)

(250 x 0,093259)

Özel Sektör işyerlerinde Gelir Vergisinden muaf,damga vergisine tabi olup,SGK muafiyet sınırını aşan miktar üzerinden SPEK prim ve işsizlik primi alınır.

İSTİNALAR

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Çocuk zammı:

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında;                 1.647,00 TL x % 2 = 32,94 TL

- Aile zammı (yardımı):

1.1.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasında;               1.647,00 TL x %10 = 164,70 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

(Ali Tezel | 15.07.2016)

GÜNDEM