BASINDAN YAZILAR
Hava Limanı Mağdurları Gelir,Aylık ve Terör Tazminatı Alabilir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Hava Limanı Mağdurları Gelir,Aylık ve Terör Tazminatı Alabilir / Vedat İlki

 Terör  kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Hainler masumlara hiç acımadan,savunmasız insanları öldürmüş,bazılarını ise yaralamıştır.

Saldırı haince planlanmış,masum siviller yaralanmış,bazıları da hayatlarını kaybetmiştir.

Alçak terör sonucunda 41 Kişi ölmüş,239 Kişi de yaralanmıştır.

Ölenler ve yaralananlar arasında gençler,yaşlılar,çocuklar ve çalışanlar yer almaktadır.

Yer Hizmetleri çalışanları,taksi şoförleri , gümrük muhafaza memuru ve özel güvenlik çalışanları olmak üzere.

Ölenlere öncelikle Allah(cc) rahmet,yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Tüm yaralıların hastane giderleri devlet tarafından karşılanacaktır.

Ölenler için ise çalışanlar açısından 4/a statüsünde olanlar(Taksi şoförü sahibi ise 4/b statüsünden) İş Kazası sayılacaktır(Hava alanında görevli,çalışanlar açısından),4/c statüsünde hayatını kaybedenler için ise vazife malullüğü hakkında işlem uygulanacaktır.

Yaralılara;

Geçici yada sürekli iş göremezlik geliri ve tedavi hizmetleri verilecektir.

Ölenlere;

İş Kazasından dolayı gelir,cenaze ödeneği ödenecektir.

Ayrıca ölenlerin yakınlarına ;

5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün(4/a) olması halinde aylık bağlanacaktır.

4/b ve 4/c statüsünde olanlara ise 5 yıl sigortalılık süresi 1800 günle aylık bağlanacaktır.

Özellikle terör sonucunda hayatını kaybedenlerde 5 yıl zorunlu sigortalılık süresi,900 gün yada 1800 gün aranmadan hazine den dul ,yetimlere aylık bağlanması yönünde yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

5233 Sayılı Kanunun amacı;

''Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.''

BAŞVURUNUN SÜRESİ

Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60  gün içinde, her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır.

Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Bu Kanun kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu süre vali tarafından üç ay daha uzatılabilir

YARALANMA -ENGELLİ HALİ VE ÖLÜM YAPILACAK ÖDEME

Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

 a) Yaralananlara 6  katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,

b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere 4 katından 24  katı tutarına kadar,

c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere 25 katından 48  katı tutarına kadar,

d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere 49 katından 72 katı tutarına kadar,

e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında, Nakdî ödeme yapılır.

MALULLÜK HALİNDE ÖDEMELER

a.)Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda malul olanlardan; a) Çalışma gücü kaybı %40 (%40 dâhil)-%60 (%60 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %60

b) Çalışma gücü kaybı %61 (%61 dâhil)-%79 (%79 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %80,

c) Çalışma gücü kaybı %80 (%80 dâhil)-%100 (%100 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı,

 üzerinden aylık bağlanır.

Ölenlerin hak sahiplerine 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden yapılacak  paylaştırma tutarında aylık bağlanır.

Terör nedeniyle oluşan zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenmektedir.

Terör nedeniyle yaralananlarla hayatını kaybedenlerin aile bireylerine maddi ödeme yapıldığı gibi, terör nedeniyle malûl kalanın kendisi ile hayatını kaybedenlerin eşi ve reşit olmayan çocuklarına da emekli maaşı ödenmektedir.

 

(Ali Tezel | 30.06.2016)

GÜNDEM