BASINDAN YAZILAR
İşverenler Prim Borcu Batağında / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

İşverenler Prim Borcu Batağında / Mehmet Bulut

 2015 yılının Sosyal Güvenlik Kurumu’na en fazla prim borcu olan işverenleri açıklandı. Rakamlar ekonomik durumun vahametini çok net ortaya koyuyor. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu gereğince her yılın Haziran ayında bir önceki yılda SGK’ya en çok borcu olan işverenlerin listesi SGK’nın internet sitesinde yayınlanıyor. 
 

İki gün önce de 150 bin TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcu olan işverenler ilan edildi. Yani açıklanan rakamlar sadece prim aslı borçlarını içeriyor ve gecikme zammı bu tutarlara dahil değil.
 

 

Borçlu Sayısı Patladı

Açıklanan borçlu işverenler listesi aslında içinde bulunduğumuz ekonomik çıkmazı da gün yüzüne çıkardı diyebiliriz. Böyle bir sonuca ulaşmak için geçen sene açıklanan liste ile bir kıyaslama yapmak yeterli.
 

Geçen sene açıklanan borçlu işverenler listesinde de aynen bu sene olduğu gibi 150 bin TL rakamı kıstas alınmıştı ve bu rakamın üzerinde prim aslı borcu olan işverenler kamuoyuna ilan edilmişti.
 

Şöyle bir karşılaştırıldığı zaman 2014 yılında 150 bin TL üzerinde prim aslı borcu olan işveren sayısı 10.307 iken 2015 yılında bu sayının neredeyse %100 artarak 19.835 olduğunu görüyoruz. Yani bir bakıma borçlu işveren sayısı ikiye katlanmış…
 

 

Faiz Hariç 11 Milyar Borç  

SGK’nın internet adresinde açıklanan listeye bakıldığında 150 bin TL üzerinde borcu olan işverenlerin SGK’ya toplam borcu 11 milyar TL’den fazla. 
 

Ancak bu rakama prim borçlarına uygulanması gereken gecikme cezası ve gecikme zammı dahil değil. Bunların da hesaplamaya dahil edilmesi halinde toplam borcun kat kat fazla olacağı kuşkusuz.
 

Nitekim SGK’nın prim alacakları ödenmezse vadenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanıyor. Bununla da kalınmıyor ayrıca, devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizine göre gecikme zammı hesaplanıyor. 
 

 

Prim Borcu Belediyelerin umurunda değil
 

Borçlu işverenler listesine baktığımızda belediyelerin zirveyi geçen senelerde olduğu gibi kimseye kaptırmadığını görüyoruz. 
 

Öyle ki ilk onda sekiz, ilk otuzda yirmi bir ve ilk ellide otuz altı işveren belediyelere ait. Bu da gösteriyor ki prim borcu belediyelerin pek de umurunda değil ve nasıl olsa af gelir düşüncesiyle ödenmiyor. 
 

Örneğin geçen sene olduğu gibi bu senenin de birincisi olan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılındaki prim aslı borcu 65 milyon TL iken 2015’te iki kat artarak 136 milyon TL olmuş.

(Meydan Gazetesi | 22.06.2016)

GÜNDEM