BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatı Hemen Ödenmeli / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatı Hemen Ödenmeli / Mehmet Bulut

 Ülkemizde kıdem tazminatı uygulamasının en sıkıntılı yönü işçi ve işvereni karşı karşıya getirmesi ve tahsilinde sorunlar yaşanması.
 

Kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesi ve kurulacak bir fon veya sandık tarafından yürütülmesi sürekli olarak gündeme getiriliyor ancak nihai bir sonuç alınamıyor. Uygulanan sisteme baktığımızda özellikle işçiler açısından çok önemli sıkıntıların olduğu ortada. Öyle ki birçok işçi çeşitli sebeplerle kıdem tazminatına hak kazanamıyor veya hak kazanmasına karşın tahsil edemiyor.

 

İşveren taksitle ödeyebilir mi?
 

Okurlarımızdan Abdullah Bey de gönderdiği e-postasında bununla ilgili bir soru sormuş. Abdullah Bey, Mayıs ayında sekiz yıldır çalıştığı işyerinden işlerin kötü gitmesi nedeniyle çıkartıldığını ve işvereninin kıdem tazminatını yaklaşık bir ay geçmesine rağmen halen ödemediğini söylüyor ve kıdem tazminatının bir ödenme süresinin olup olmadığını, işverenin taksitle ödeme yapma hakkının olup olmadığını soruyor.

Ödeme hemen olmalı

Bir işçi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten çıkartılması halinde hemen ödeme yapılması gerekiyor. Yani kıdem tazminatına hak kazandığı (iş sözleşmesinin sona erdiği) tarihte kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.
 

Ancak birçok işyeri muhasebe kayıtlarında kıdem tazminatı karşılığı hesabı açmadığı ve bünyesinde bu yönde bir fon oluşturmadığı için işten çıkarmalarda hazırlıksız yakalanıyor ve süresinde kıdem tazminatını ödeyemiyor. Bu da işçinin mağduriyetine neden oluyor.

Tek seferde ödenmeli

 

Kıdem tazminatının ödenmesi ile ilgili önemli bir husus da hak edildiği anda, nakden ve defaten ödenmesidir. Yani nakit para olarak ve bir defada ödenmesi gerekiyor.
 

Ancak, işveren taksitle ödeme isteğini işçiye iletir ve işçi de bunu kabul ederse taksitle ödenmesi de mümkün. Taksitle ödeme süresince işçinin faiz talep etme hakkı da vardır ama bunun için ihtirazi kaydın konulması gerekir. Eğer işçi böyle bir ibare koymazsa taksitle yapılan ödemelerde faiz talebinde de bulunamaz.

Zamanaşımı 10 yıl

Eğer işveren işçisine hak ettiği kıdem tazminatını ödemiyorsa işçi noterden kıdem tazminatı alacağına ilişkin bir ihtarname göndermeli ve ödenmesini talep etmeli. Buna rağmen işveren bir ödeme yapmazsa 10 yıl içinde iş mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Yani kıdem tazminatında 10 yıllık bir zamanaşımı süresi söz konusu.
 

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine de hükmeder.

Kıdem tazminatı fonu gerekli

Kıdem tazminatı fonu gündeme gelince birçok kesim buna farklı sebeplerle karşı çıkıyor. Ancak ben böyle bir fonun bir an önce kurulması taraftarıyım.  Kurulacak kıdem tazminatı fonu ile işçi ve işveren kıdem tazminatı alacağı açısından karşı karşıya gelmemeli ve işçinin muhatabı devlet olmalı. İşveren ise aynen işsizlik sigortasında olduğu gibi fona prim ödemesi yapmalı.
 

Bakalım halen üzerinde çalışılan kıdem tazminatı taslağı karşımıza nasıl bir sistem çıkartacak? Umarım kurulacak böyle bir fonun akibeti daha önceki tasarrufu teşvik fonu, konut edindirme fonu ve fakir fukara fonu gibi olmaz.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 20.06.2016)

GÜNDEM