BASINDAN YAZILAR
Oruç Tutan Öğle Yemeğinin Parasını Patrondan Alabilir Mi? / Arif Temir - MuhasebeTR

Oruç Tutan Öğle Yemeğinin Parasını Patrondan Alabilir Mi? / Arif Temir

 Ramazanın başlamasıyla birlikte okuyucularımdan ramazan ayına özgü gelen sorular da arttı. Okuyucularımdan en çok işten erken çıkma, yıllık izin kullanma ve oruç tutanların öğle yemeğinin parasını alıp almama konusularında sorular aldım. Bu soruları cevaplamaya çalışalım. 

Öğle yemeği parasını alabilir miyiz? 

Okuyucularımdan  Nihat Bey, işyerinde  öğle yemeklerinin bütün çalışanlara verildiğini, ramazan ayında oruç tutanların  öğle yemeği yemediğini, patrondan yemek yemedikleri için yemeğin yerine patrondan para talep ettiklerini, ancak patronun para veremeyeceğini söylediğini, bu konuda ne yapmamızı önerirsiniz diye soruyor. 

Öğle yemeğini patronun herkese vermiş olması  patronun kusurunun olmadığını gösterir. Bazı çalışanların oruç tutmaları bu sonucu değiştirmez. Ancak toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde  yemek yemeyenlerin yemek ücretlerinin ödeneceğine ilişkin bir düzenleme varsa bu durumda patron oruç tutan işçilere öğle yemeğinin bedelini öder. 

Ara dinlenmesi kullanmadan işten erken çıkılır mı? 

Okuyucularımdan  Salih Bey, bir işyerinde satış görevlisi olarak çalıştığını, öğlen 90 dakika ara dinlenmesi verildiğini 90 dakikalık ara dinlenmesini kullanmayıp akşam  işten 90 dakika  erken çıkmak istediğini, insan kaynakları müdürünün bunun mümkün olmayacağını söylediğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini” soruyor. 

Ara dinlenmesi kullanmak mecburi 

Dinlenme süreleri, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile aralıklı olarak da kullandırılabiliyor. Ara dinlenme süresinin, işe ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması amaca uygun değildir. Ara  dinlenmesi süresinin günlük çalışma süresi içerisinde  kullandırılması gerekiyor.  Bu nedenle insan kaynakları müdürünün uygulaması mevzuata uygun. 

Patron izin vermiyor ne yapalım? 

Okuyucularımdan B.K, ramazan  ayında izin kullanmak istediklerini,  patronun hiç kimseye izin vermeyeceğini söylediğini ne yapmaları gerektiğini soruyor.  Çalışma mevzuatına göre yıllık iznin  ne zaman kullanılacağını işveren belirliyor. İşveren, işçinin izin kullanma talebiyle bağlı değildir. Örneğin işçi ramazan  ayında yıllık izin kullanmak istemiştir. İşveren/patron bu talebi uygun görmeyip ramazan ayı sonrasında örneğin Ağustos ayında işçiye yıllık izin verebilir. Ramazanda yıllık izin kullanma konusunun iyi niyet kapsamında işçi ile işverenin anlaşması ile çözülebilir. 

(Güneş Gazetesi | 10.06.2016)

GÜNDEM