BASINDAN YAZILAR
Uzun Süreli İstirahat Raporu Kullanırsak? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Uzun Süreli İstirahat Raporu Kullanırsak? / Ahmet Metin Aysoy

 Çalışanların sıkça  sorduğu konulardan biri de,  hastalık nedeniyle uzun süreli istirahat raporu kullanmanın İş Yasası yönünden, bir sakınca yaratıp yaratmayacağıdır. Çalışanlar açısından önem taşıdığı için cevabımızı okurlarımızla paylaştık. 

Uzun süreli istirahat raporunun işçi açısından olumsuz bir sonuç  yaratması, rapor süresinin  iş sözleşmesinin fesih bildirim süresini  6 hafta aşması halinde mümkündür. Bu itibarla fesih bildirim süresinin ne olduğunu bilmek gerekmektedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi şarttır.

İşçinin işteki kıdemine göre, iş sözleşmesinin fesih bildirim süresi değişmektedir. Bu bildirim süreleri  4857 sayılı İş Yasası’nın 17. Maddesi’ne göre şöyledir:

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,  

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,  

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır.  

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

İşçinin hastalık ve kaza hallerinde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı;  istirahat sürelerinin yukardaki  bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.  (4857 sayılı Yasa madde 25)

Bu durumda;

Çalışma süresi altı aydan az olan işçi için, istirahat süresinin 8 haftayı aşması,

Çalışma süresi altı aydan bir buçuk yıla kadar olan işçi için, istirahat süresinin 10 haftayı aşması,

Çalışma süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar olan işçi için, istirahat süresinin 12 haftayı aşması,

Çalışma süresi üç yıldan fazla olan işçi için, istirahat süresinin 14 haftayı aşması, halinde;

İşverenin bildirimsiz fesih hakkı doğar.

Örnek: İşyerinde çalışma süresi 2 yıl olan işçiye hastalığı dolayısıyla 90 günlük istirahat  raporu verildiğini varsayalım.  Yukarda belirtildiği gibi, çalışma süresi 2 yıl olan işçinin istirahat süresinin 12 haftayı aşması halinde işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

12 haftax7 gün= 84 gün.

Rapor süresi= 90 gün.

Fark= 6 gün.

Rapor süresi 12 haftayı aşmaktadır.

Bu durumda, işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz feshetme hakkı doğar. Ancak iş sözleşmesi bu nedenle feshedilirse, işçinin kıdem tazminatı ödenmelidir. Kıdem tazminatının hesabında,  90 günlük rapor süresinin 12 haftayı aşan kısmı olan 6 gün dikkate alınmayacaktır.

(Star Gazetesi | 07.06.2016)

GÜNDEM