BASINDAN YAZILAR
Ek İş Yapan Kişi İşten Atılabilir Mi? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Ek İş Yapan Kişi İşten Atılabilir Mi? / Mehmet Bulut

 Ülkemizdeki yoksulluk sınırı ile alınan ücret seviyesi arasında uçurum var. Durum böyle olunca da ek iş yapmak kaçınılmaz oluyor. Peki ek iş yapan kişiler işten çıkartılabilir mi?
 

Okurlarımızdan Mustafa Bey gönderdiği e-postasında bir şirketin ön muhasebe kısmında çalıştığını, buradan aldığı maaş ile evini geçindirmekte zorlandığını, bunun için de ek iş yapması gerektiğini söylüyor ve şayet mesai saatleri dışında başka bir işyerinde çalışmaya başlar ve işvereni bundan haberdar olursa kendisini bu sebeple işten atıp atamayacağını soruyor.

 

İşçinin sadakat borcu var
 

Çalışma hayatının gerek işçiye gerekse de işverene yüklediği bazı sorumluluklar var. Bunlardan birisi de işçinin işverene karşı sadakat borcu. Sadakat borcu dediğimiz zaman işçinin, işverenin ve işyerinin çıkarlarını koruması yükümlülüğünü anlamamız gerekiyor. Yani işçi bir davranışı veya ihmali sonucunda işverene/işyerine zarar veriyorsa sadakat borcunu ihlal ediyor demektir.
 

Yine bunun gibi işçinin işverene karşı bağlılık ve doğruluğa uymayan bir davranış sergilemesi de sadakat borcuna ters düşer.
 

Şayet işçinin bu şekilde davranışları tespit edilirse işveren tarafından iş sözleşmesi derhal feshedilebilir ve bu durumda işçi kıdem tazminatına da hak kazanamaz.

Ek iş yapmak sadakatsizlik mi?

 

İşçinin mesai saatleri dışında ek iş yapmasının işverene karşı bağlılık ve doğruluk ilkesine aykırı olup olmadığı hususunda farklı görüşler var. Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında, işçinin işverenin bilgisi dışında aynı sektördeki bir işyerinde de çalışmasının doğruluk ve bağlılığa uymadığını belirtmiş.
 

Buna benzer bir şekilde yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında, işçinin mesai saatleri dışında işverenden izin alınmadan kendi nam ve hesabına (serbest olarak) iş yapmasını iş sözleşmesini fesih nedeni olarak saymış.

İşyerinde düzen bozulmamalı

İşçinin mesai saatleri dışında çalışmasının iş sözleşmesini fesih nedeni olarak sayılmasında geçtiğimiz günlerde Yargıtay 7. Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı.
 

Bence de gayet yerinde olan bu karara göre, işçinin ek iş yapması başlı başına bir bağlılık ilkesine aykırılık ve iş sözleşmesini fesih nedeni sayılmadı.
 

Karara göre, mesai sonrasında başka bir işyerinde çalışmasını yasaklayan bir hüküm, iş sözleşmesinde ya da hukuk sistemimizde bulunmuyor. Ek iş nedeniyle işçinin işten atılabilmesi için mesai sonrası yaptığı iş nedeniyle işverenin zarara uğraması veya işyerinde düzenin bozulması, işçinin performansının düşmesi gibi unsurların gerçekleşmesi gerektiği kararda vurgulanmış.
 

Yani sadece ek iş yapıldığı gerekçesiyle işçinin işten çıkartılmasının yerinde olmadığı Yargıtay’ın kararında net şekilde ifade edilmiş.

Ücretsiz izinde çalışılabilir mi?

Şayet işçi işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmaya zorlanırsa işçi bunu kabul etmek zorunda değil. Buna rağmen ücretsiz izne ayrılma durumunda ise işçi bir yerde çalışmışsa doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırılık olmayacağından işverene haklı fesih hakkı doğurmayacaktır.
 

Eğer işçi kendi talebiyle ücretsiz izne ayrılmışsa sadakat borcu devam edeceğinden çalışması halinde işverene zarar verip vermediğine dikkat etmesi gerekli. Ama izinli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere geçici olarak iş bulup çalışması halinde kendi geçimini temin etmesi sadakat borcuna aykırılık teşkil etmeyeceğinden iş sözleşmesi feshedilemeyecektir.

(Meydan Gazetesi | 03.06.2016)

GÜNDEM