BASINDAN YAZILAR
Özel İstihdam Büroları Nasıl Çalışacak? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Özel İstihdam Büroları Nasıl Çalışacak? / Mehmet Bulut

 Kiralık işçi yasası yürürlüğe girdikten sonra gözler özel istihdam bürolarına çevrildi. Bu bürolar kiralık işçi sağlama hakkını nasıl elde edecek? İşte cevabı…
 

Birkaç hafta önce kiralık işçi yasası yürürlüğe girdi. Böylece belli şartlar altında ve belli sürelerle işyerlerinin kiralık işçi temin etmesinin önü açıldı. Kiralık işçi uygulamasının şüphesiz en önemli aktörü ise özel istihdam büroları. Kiralık işçi uygulaması yürürlüğe girmeden önce de var olan özel istihdam bürolarının işyerleri ile kiralık işçi sözleşmesi imzalaması için bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Bu koşullara hem büroların hem de işyerlerinin dikkat etmesinde fayda var.

 

330 bin TL teminat gerekli 
 

Faaliyette bulunan özel istihdam bürolarının aynı zamanda kiralık işçi sözleşmesi imzalama (kanundaki tabirle geçici iş ilişkisi kurma) yetkisine sahip olması için şu koşulları taşıması gerekiyor: 
 

1- Başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet göstermeli. 
 

2- İş-Kur tarafından yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş olmalı. 

3- Yetki almak için başvurduğunda brüt asgari ücret tutarının iki yüz katına denk gelen miktarda (yani yaklaşık 330 bin TL) teminat vermiş olmalı.
 

4- Vergi ve prim borcu olmamalı. 

5 - Uygun bir işyerine sahip olmalı. Eğer özel istihdam bürosu normalin iki katı, yani 660 bin TL teminat gösterirse iki yıl kesintisiz faaliyet şartının 6 aya düşürülmesi yetkisi Çalışma Bakanlığı’na verilmiş.

Sözleşme üç yıllık olacak 
 

İş-Kur tarafından özel istihdam bürosuna verilen yetki üç yıl geçerli olacak. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden en az on beş gün önce talepte bulunulması ve iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması kaydıyla üçer yıllık sürelerle yenilenebilecek. Teminat miktarları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete göre yeniden hesaplanarak artırılacak. Özel istihdam büroları şubat ayı sonuna kadar teminat miktarını tamamlamak ya da ek teminat vermek zorunda.

Ücret ödenmezse yetki iptal 

Özel istihdam bürolarının kiralık işçi sağlama yetkisi bazı durumlarda iptal ediliyor. Eğer kiralık işçilerin yüzde onunun ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse yetkinin hemen iptali söz konusu. Bunun dışında; 
 

 Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile belirlenen ücretin altında ödenmesi veya süresinde ödenmemesi, 
 

 Yazılı sözleşme yapma şartına uyulmaması, 

 Kiralık işçi sürelerine uyulmaması,
 

 Kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi durumlarında son fiilin tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı durumlara üç kez veya ayrı durumlara altı kez aykırı davranıldığının tespiti hâlinde yetki iptal edilecek ve üç yıl süre ile izin verilmeyecek.

Hem büroya Hem işverene ceza var  
 

Şayet bir özel istihdam bürosu yetki almadan işçi kiralama yoluna giderse hem büroya hem de işverene ağır para cezaları söz konusu. 
 

Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen özel istihdam bürolarına 50 bin TL, fiilin tekrarı hâlinde ise 100 bin TL para cezası verilecek. 
 

Ayrıca, bu kapsamda hizmet alan işverenlere de 20 bin TL ceza kesilecek.

(Meydan Gazetesi | 30.05.2016)

GÜNDEM