BASINDAN YAZILAR
Yıllık İzin Ücretleri Nasıl Hesaplanır? / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

Yıllık İzin Ücretleri Nasıl Hesaplanır? / Özgür Erdursun

 Yıllık izin ücret olarak verilmez, izin olarak kullanılması gerekir. Fakat 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasına göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete kullanılmayan yıllık izin ücreti adı verilir.

Kullanmaya hak kazanılan fakat kullanılmayan yıllık izin gün sayısı, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt ücreti ile çarpılarak brüt yıllık izin ücreti hesaplanır. Brüt yıllık izin ücretinden gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri yapılarak çalışanın eline geçecek net yıllık izin ücreti elde edilir. Gelir vergisi oranı, ilgili çalışanın cari aya devreden kümülatif gelir vergisi matrahına denk gelen gelir vergisi dilimine göre belirlenmektedir. Gelir vergisi dilimleri her yıl güncellenmektedir. Brüt yıllık izin ücreti üzerinden %15 SGK primi (işçi ve işveren payı toplamı) kesintisi yapılmaktadır. Yıllık iznin hesabında AGİ hesaplamaya dahil edilmez...

 

YILLIK İZİN SÜRELERİ;

 

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Kullanılmayan Yıllık İzin 14 Gün olduğu varsayılarak ve çalışanın maaşının asgari ücret olduğu varsayılarak hesaplama yapılırsa;

Günlük Brüt Ücret (1.647/30) = 54.90

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Brüt) 54.90*14 = 768.60

SGK Kesintileri = 115.29

Gelir Vergisi = 98.00

Damga Vergisi = 5.83

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti (Net) = 549.48

1 yıllık kullanılmayan yıllık izin ücreti 2016 yılı asgari ücretine göre 549,48 TL'dir.

Sizde net (AGİ Hariç) maaşınızı otuza bölerek, çıkan rakamı kullanmadığınız gün sayısı ile çarparak kullanmadığınız yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

 

SORU: Özgür Bey, işyerimizde 6 çalışanımız var, maaşların bankadan ödenmesi gerekiyormuş bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir. Elden ödeme yaparsak cezası var mıdır?

 

 

CEVAP: İŞVERENLER AMAN DİKKAT!

 

Bugünlerde gündem konusu olan ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  21.05.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 2009 yılbaşından itibaren uygulanagelen 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücretlerini banka kanalı ile ödemesi uygulaması Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.06.2016 tarihinden itibaren 5 işçiye düşürülmüştür. Yani aynı işverenin birden fazla SGK dosyası bile olsa bu işyerlerindeki toplam SGK’lı sayısı toplamı 5 ve üzerinde ise bundan sonra ücret ödemelerini banka kanalı ile yapmaları zorunlu hale gelmiştir.

 

İşverenler işçilerinize hesap açtırın!


Mayıs maaşlarını haziran başında ödeyen işverenler 01.06.2016 tarihinden önce işçilerine herhangi bir bankada hesap açtırması gerekmektedir. Eğer işçiler banka kanalı ile ödeme yapılamayacak bir yerdeyse PTT kanalı ile de maaş ödemesi yapılabilir.

 

Aman cezaya dikkat!


İşçiye, İş Kanunu’ndan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanunu’nun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından ücreti bankaya yatırılmayan her işçi ve her ay için, işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 161 TL idari para cezası, uygulanır. Yani işyerinde 6 işçisi olan bir işveren işçilerin ücretlerini banka vb. kanallarla ödememesi halinde 161,00 X 6 = 966,00 TL aylık idari para cezası uygulanacaktır.

(Kaynak: Olay | 30.05.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM