BASINDAN YAZILAR
Vergi Dünyasından Notlar / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Vergi Dünyasından Notlar / Recep Bıyık

Vergi dünyası her zaman olduğu gibi yine hareketli. TBMM gündeminde başta Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı olmak üzere önemli vergi konuları var, Maliye Bakanlığı’ndan yakın zamanda çıkması beklenen tasarılar var, beklenen önemli ikincil düzenlemeler var. Ayrıca son günlerde yapılmış önemli yasal düzenlemeler var.

İzlemek gerçekten zor. İzlemeye çalışanlar için işte vergicilerin güncel konularının bir özeti.


65. Hükümet Programı’nda sürpriz yok

65. Hükümet Programı 25 Mayıs’ta TBMM’de sunuldu. Programda vergiyle ilgili sürpriz bir konu yok. Programda yer alan dikkat çekici birkaç vergi başlığı şöyle:

- 2016 yılı eylem planının uygulamasına devam.

- İşletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, öngörülebilir, üretimi ve vergi gelirlerini artıracak bir ortam oluşturulması. 

- İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi. Doğrudan yatırımların teşviki.

- Özel sektör yatırımlarının daha fazla desteklenmesi.

- Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına verilen desteklere devam.

- Vergi düzenlemelerinde en yoksul kesimi gözeten anlayışın devamı.

- Kadın istihdamına yönelik getirilen istihdam teşviklerinin devamı.

- Kayıt dışı ekonomiyle ve kayıtdışı istihdamla mücadele.

- Yurt dışındaki varlıkların getirilmesini teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması. 

- Faizsiz finansman yöntemlerini teşvik edici vergisel düzenlemeler yapılması.


GVK Tasarısı görüşmeleri başladı

2013 yılında TBMM’ye sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda oluşturulan alt komisyonda görüşmelerine bir süre önce başlandı. İzlediğim kadarıyla küçük bazı değişiklikler yapılarak ilk dokuz madde görüşüldü. Hükümet değişikliğinin Tasarının yasama sürecini çok fazla etkilemeyeceğini, sürecin kaldığı yerden devam edeceğini tahmin ediyorum.


VUK Taslağı Maliye Bakanlığı’nda

64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planı’nda 21 Haziran 2016 tarihine kadar TBMM’ye sevk edilmesi planlanan Vergi Usul Kanunu Tasarısı Taslağı halen TBMM’ye sevk edilmiş değil.


Taslakla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın bütün tarafların görüşünü aldığını, bütün kesimleri sonuna kadar dinlediğini memnuniyetle izliyorum. Taslağın yakın zamanda Meclis’e sevk edebilecek durumda olacağını tahmin ediyorum.


Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik öngören tasarı TBMM’de

Tasarıyla, bir çok düzenleme yanında;

- Serbest bölgede bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetleriyle uğraşanların, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisi istisnası getirilmesi,

- Serbest bölgelerdeki bina ve araziler için beş yıllık emlak vergisi muafiyeti sağlanması,

- Ülke içinden serbest bölgelere yapılan veya serbest bölgeden yurtiçine yapılan yük taşıma işlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması,

amaçlanıyor.


Bayilerin iade ettiği araçları tekrar satın almalarında ÖTV matrahı

4 Maytıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, taşıt araçlarının vergilemesiyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

Tebliğ değişikliğiyle, diğer düzenlemeler yanında, bayilerin doğrudan imalatçılardan satın aldığı araçları imalatçıya iade edip tekrar satın alması halinde, özel tüketim vergisi matrahının tespitinde, imalatçılar tarafından uygulanan iskontoların, bayinin alış fiyatından düşülmemesi öngörüldü.


KDV indiriminde pratik uygulama

21 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan tebliğde yapılan açıklamayla, ithalatta, matrahta azalma olması durumunda yapılacak uygulama konusunda değişiklik yapıldı.


Yapılan açıklamaya göre, indirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler için herhangi bir düzeltme yapılmayacak, dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim olarak dikkate alınacak, indirim konusu yapılacağı için de iade edilmeyecek. 

Tebliğe göre bu açıklama, yurt dışından temin edilen hizmetlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi için de geçerli.


Değişiklik öncesinde, ithalatta matrahta her hangi bir nedenle azalma olması durumunda, fazla ve yersiz olarak ödenen vergi hesaplanan vergiye ekleniyor ancak aynı beyannamede indirim konusu yapılıyordu. Sonuç aynı, şekil farklı.

Bu arada tebliğin daha önce yayımlanan taslak halinde, tahvil ve benzeri yatırım araçlarının tesliminin KDV’den istisna olduğuna, bunlara ilişkin faiz, kupon ve benzeri ödemelerin de istisna kapsamında olduğuna ilişkin bir bölümün yayımlanan tebliğde olmadığı görülüyor. Gerekçesini bilmiyorum ama bakanlığın konuyu yasada yapılacak bir düzenlemeye bıraktığını tahmin ediyorum.


İndirimli kurumlar vergisi uygulamasıyla ilgili tebliğ taslağı

Kurumlar Vergisi Kanunu’na 2009 yılında giren indirimli kurumlar vergisi oranıyla ilgili düzenlemenin uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliğ taslağı geçtiğimiz hafta Gelir İdaresinin internet sitesine konarak, ilgililerin görüş ve önerilerine açıldı.

Yaklaşık onbeş sayfalık tebliğ taslağı, konuyla ilgili genel açıklamaları içeriyor ancak uygulamada karşılaşılan sorunlara çok da yanıt vermiyor. Umarım ilgili taraflar görüş ve önerilerini yeteri kadar İdareye iletir, İdare de tebliği geliştirir ve bütün tereddütlü konulara olmasa da yaygın sorunlara cevap veren bir tebliğ çıkar.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 27.05.2016)

GÜNDEM