BASINDAN YAZILAR
İşçi Ücretlerini Ödemede Yeni Kriter / Arif Temir - MuhasebeTR

İşçi Ücretlerini Ödemede Yeni Kriter / Arif Temir

 1 Hazirandan itibaren işyerlerinde en az 5 kişi çalıştıran işverenler; işçilere, gazetecilere  ve gemi adamlarına ödenen ücret, prim, ikramiye, fazla çalışma ücretini,  hafta tatili ücretini, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini banka aracılığı ile ödeyecekler. Hemen belirtelim Borçlar Kanunu kapsamında çalışanların ücretleri eskiden olduğu gibi yine elden ödenmeye devam edilecek. Çalışanın tabi olduğu kanuna göre konuyu açıklayalım. 

Gazeteciye yapılacak ödemeler 

5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 5 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu’nda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 5 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. Aynı işverene ait gazeteci ve işçilerin toplam sayısı esas alınmaktadır. 

Gemi adamına yapılacak ödemeler 

Deniz İş Kanunu’na tabi olarak Türkiye genelinde en az 5 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. 

İşçiye yapılacak ödemeler 

İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde  en az 5 işçi çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. 

Banka şubesi yoksa ne olacak? 

İşyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkan bulunmaması halinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılacaktır. 

Uymayana para cezası kesilecek 

Gazetecinin ücretini banka aracılığı ile ödemeyen işverenlere bu durumda olan her gazeteci için 2.651 lira idarî para cezası uygulanacak. 

Gemi adamının ücretini  banka aracılığı ile ödemeyen işverene 2.121 lira idari para cezası uygulanacak. 

İşçinin ücretini banka aracılığı ile ödemeyen işverene bu durumda olan her işçi için 161 lira idari para cezası uygulanacak . 

Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 27.05.2016)

GÜNDEM