BASINDAN YAZILAR
Dünyada Yoksulluk Artıyor / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Dünyada Yoksulluk Artıyor / Cem Kılıç

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Yoksulluğa Son Vermek için İşlerin Dönüştürülmesi” başlıklı “Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm, 2016” raporunu yayınladı.

 

Yeni rapora göre, küresel ölçekteki kaliteli iş açığı ile çeşitli bölgelerde giderek kötüleştiği görülen ekonomik koşullar, yoksulluğun azaltılması açısından son dönemde sağlanan kazanımları tersine çevirme tehdidi oluşturuyor. Bunun yanında, gelişmekte olan ülkelerde göreli yoksulluğun arttığı görülüyor.

Dünya ekonomisi 2015’te, yüzde 3.1 büyümüş. Eğer mevcut politikalar nedeniyle ekonomik zayıflama devam ederse, işletmeler ve çalışanlar önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilecek. Dünya ekonomisinin iki yıl boyunca yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu oran da küresel kriz öncesine göre oldukça düşük.

Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın arkasında yatan neden, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde görülen ekonomik zayıflık. Çin belirgin bir yavaşlamayla karşı karşıya. Brezilya veRusya Federasyonu ekonomik durgunluk dönemine girmiş durumda. Ekonomik zayıflığa ilişkin bir başka işaret de küresel ekonomiden iki kat daha hızlı büyüyen küresel ticaretin şimdilerde küresel büyümeye eş veya ondan daha düşük hızda bir büyüme seyri göstermesi.

197 milyon kişi işsiz

Raporda, ekonomik zayıflamanın küresel işsizliği daha da artırdığı vurgulanıyor. İşsiz sayısı küresel düzeyde 2015 yılında 197 milyona ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre 1 milyon, kriz öncesi döneme göre ise 27 milyon artış anlamına geliyor. Artış, daha çok gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerde gerçekleşmiş.

Rapor, gelişen ve kalkınmakta olan dünyanın yüzde 36’sından fazlasının yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koyuyor. Söz konusu insanlar, günde 2.10 dolardan az kazanarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 2030 yılına kadar aşırı ve orta derecede yoksulluğun ortadan kaldırılması için yılda 600 milyar dolar gerekiyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde aşırı ya da orta derecede yoksulların yaklaşık üçte birinin aslında bir işi var. Ancak bu işler kırılgan nitelikte. Bunlar, bazı zamanlarda ücret dahi ödenmeyen ve sosyal koruma sunmayan işler. Kırılgan istihdam kapsamında olanların sayısı 1.5 milyar. Yani, toplam istihdamın yüzde 46’sını oluşturuyor.

Artmaya devam edecek

ILO’ya göre, zayıf ekonomik büyüme ve kaliteli istihdam yaratılmaması, yoksulluğun azalmasına engel. 43 ülkede yapılan tahminler tarımda çalışanların dörtte birinin aşırı yoksulluk içinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran sanayide çalışanlar arasında yüzde 12 ve hizmetler sektöründe çalışanlar arasında ise yüzde 7. 

ILO, küresel ekonomik yavaşlamanın işgücü piyasasında bir etki yaratacağı ve özellikle yükselen ekonomilerde işsizliğin artacağı görüşünde. ILO tahminlerine göre, küresel işsizlikte 2016 yılında yaklaşık 2.3 milyon; 2017 yılında ise 1.1 milyon artış olacak.

(Milliyet Gazetesi | 26.05.2016)

GÜNDEM