BASINDAN YAZILAR
Çeklerde 'ödemeden men'e dikkat! - MuhasebeTR

Çeklerde 'ödemeden men'e dikkat!

Bazı kişilerin aldığı mal karşılığı kestiği çekin ödemesini kanunun 711. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak 'rızam hilafına kesilmiştir' gerekçesiyle muhatap bankaya yazılı talimat vererek durdurduğuna işaret eden Çağlayan, "Sorunun çözümü için Adalet Bakanlığı ve Bankalar Birliği ile görüşüyoruz. Ticaret erbabı, çekin borçlu tarafından verildiğinin ispat ve tevsiki yönünden ayrıca çek alım bordrosuna bağlamalı." dedi. Çek hamillerinin bankalardan; çekin arkasına 'ödememe nedeni ve çekle ilgili hesapta para bulunup bulunmadığına dair ibarenin yazılması'nın talep edilmesinde yarar olduğunu vurgulayan Çağlayan, şu uyarılarda bulundu: "Keşideci tarafından haksız verilen ödememe talimatı sebebiyle çek bedelini tahsil edemeyen hamil, mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz kararı alıp uygulatabilir, icra takibine geçebilir. Çek alınırken, ciranta ya da borçlu tarafından verildiğinin ispat ve tevsiki yönünden, ödemenin ayrıca 'çek alım bordrosuna' bağlanması ve çeki teslim edenin imzasının alınması önemli ve yararlı olacaktır."

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 05.12.2007)

GÜNDEM