BASINDAN YAZILAR
İşçinin Çalışma Koşullarının Tespiti / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İşçinin Çalışma Koşullarının Tespiti / Ali Şerbetçi

5 yıldır özel bir firmanın kargo departmanında çalışıyorum. Beni başka departmana gitmem için zorluyorlar. Ne yapmam gerekli?
5...724555 Nolu SMS
İşveren; işyeri yönetimi ile ilgili karar alırken işçilerinin çalışma koşullarını değiştirebilir, düzenleyebilir. Fakat çalışma şartlarındaki değişiklik işçinin düzenini bozacak, memnun olduğu çalışma şartlarından başka koşullar altında çalışmaya zorlanması işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır. Nitekim işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan hoşnut olmaması ihtimallerine binaen kanunkoyucu İş Kanunu'nun 22. maddesinde 'Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi' başlığı ile şu maddeye yer vermiştir :
'İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçinin çalışma koşullarının değiştirilmesinin tespiti için öncelikli olarak işçinin mevcut çalışma koşulları tespit edilmelidir.
Nitekim işçi aleyhine bir değişikliğin varlığının tespiti için bu husus şarttır.
Peki çalışma koşulları denildiği zaman önemsenecek hususlar nelerdir?
İşçinin iş görme borcu
İşverenin ücret borcu
İşin nasıl ve ne şekilde görüleceği
İşin nerede görüleceği
İşyeri çalışma yönetmeliği vb işyeri uygulamaları
Yıllık izin süreleri
Çalışma saatleri
Primler Dinlenme ve tatil Sosyal yardımlar vb.
Yukarda sayılan hususlar çalışma koşullarının bütününü oluşturmaktadır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
20.12.1969 doğum tarihim. SGK girişim 03.06.1997. Ne zaman emekli olurum? 5...722743
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz...

 

(Takvim Gazetesi | 20.05.2016)

GÜNDEM